SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
3
1
9
4
2
Tuyên truyền Đại Hội Đảng các cấp 27 Tháng Tám 2020 2:50:00 CH

Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

       Sáng ngày 27/8/2020, Quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025.
       Tham dự có các đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Hoàng Song Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Bí thư các cơ sở đảng, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: COH) 
        Quận Bình Thạnh có 53 chi, đảng bộ cơ sở, gồm 30 đảng bộ và 23 chi bộ với 11.836 đảng viên sinh hoạt tại 289 chi bộ và 17 đảng bộ bộ phận, với 71 chi bộ trực thuộc. Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Quận ủy Bình Thạnh tập trung quán triệt chặc chẽ. Ngoài ra, cũng đặc biệt chuẩn bị kỹ về nội dung các văn kiện, quy trình nhân sự. Từ đó, Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành đúng thời gian và đảm bảo các yêu cầu.
       Nhìn chung, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, sát với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, phân tích rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng; các phong trào, hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp được phản ánh đầu đủ qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quận trong nhiệm kỳ qua. Công tác an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đại hội đã được tiến hành trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình, tiến độ thời gian đã đề ra.
        Do chuẩn bị kỹ nên Đại hội đảng bộ quận lần thứ XII, bầu 1 lần đủ số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận là 41 đồng chí; trong đó hầu hết nhân sự trúng cử đạt trên 61%; tỷ lệ nữ đạt 39,02%; đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, nhất là cán bộ trẻ đạt 12,19%. Đối với cơ sở có 39 chi, đảng bộ bầu đủ nhân sự cấp ủy, 11 chi, đảng bộ bầu thiếu nhân sự cấp ủy so với số lượng. Không có trường hợp tự ứng cử và đề cử tại đại hội.
         Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội.
         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trên cơ sở kết quả đạt được nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong chi bộ, đảng bộ và Nhân dân để triển khai thực hiện tốt các chương trình sau đại hội; triển khai phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy và làm tốt công tác cán bộ sau đại hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị như phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt, triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội các cấp đi vào cuộc sống.
  
Đồng chí Vũ Ngọc Tuất trao giấy khen cho các tập thể. (Ảnh: COH)
    
Đồng chí Triệu Lệ Khánh trao giấy khen cho các cá nhân. (Ảnh: COH)
       Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.                                                                                                      
                                                                                                   ANH HOÀNG

 


Số lượt người xem: 230    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm