SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
3
2
2
7
3
Tuyên truyền Đại Hội Đảng các cấp 19 Tháng Tám 2020 3:50:00 CH

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII thành công tốt đẹp

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất tái đắc cử Bí thư Quận ủy

 

         Trong các ngày 11, 12, 13/8/2020, Đảng bộ quận Bình Thạnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         Tham dự có quý Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; các tướng lĩnh, lão thành cách mạng; các đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hồ Hải, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an thành phố; các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; tổ công tác chỉ đạo Đại hội Thành ủy; nguyên Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy; Chủ tịch UBND quận qua các nhiệm kỳ; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI cùng 241 đại biểu đại diện cho trên 11.800 đảng viên của quận.
        Nhiệm kỳ qua, quận phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng hơn 11%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị các ngành thương mại dịch vụ, trong đó tập trung phát triển mạnh lĩnh vực thương mại - dịch vụ, các ngành tài chính - tín dụng - ngân hàng; các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích mới đi vào hoạt động thu hút khách đến tham quan, mua sắm. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bằng hình thức tăng cường gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với các doanh nghiệp; kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, công khai thủ tục hành chính, quy định mới của Nhà nước… Thu ngân sách nhà nước hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, tổng thu bình quân hằng năm tăng 15,76%. Đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm; nhiều công trình nhà cao tầng được xây dựng, góp phần làm thay đổi cảnh quan đô thị; hoàn thành các công trình chống ngập, nâng cấp hẻm kết hợp cải tạo hệ thống thoát nước, khắc phục cơ bản tình trạng ngập úng, nhiều công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng mới.
         Công tác thực hiện quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực. Qua triển khai ứng dụng phần mềm “Bình Thạnh trực tuyến” đã tiếp nhận các phản ánh và xử lý kịp thời. Công tác kiểm tra về trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tình trạng xây dựng sai phép, không phép được kéo giảm.
         Các chương trình an sinh xã hội đạt nhiều kết quả, đời sống Nhân dân được nâng lên. Hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đến cuối nhiệm kỳ quận không còn hộ nghèo. Thực hiện vượt chỉ tiêu giới thiệu, giải quyết việc làm hằng năm, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề và kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp.
          Về công tác xây dựng Đảng, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thực hiện sắp xếp lại các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, quan tâm củng cố, xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Thành lập được thêm 20 tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh với 1.341 đảng viên, đạt 121,9%.
          Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững kỷ luật, kỹ cương, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sống tốt cho người dân, xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững”. Đồng thời, xác định 16 chỉ tiêu, 37 công trình và 3 chương trình trọng điểm: Chỉnh trang đô thị và phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025; giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2025; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 - 2025.
         Đại hội cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: COH)
          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nêu rõ: Đảng bộ quận cần xác định rõ nhiệm vụ chính trị để tiếp tục thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới. Cần tăng cường chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với nâng cao hiệu quả tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời xử lý thông tin và định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa đảm bảo yêu cầu trước mắt, vừa mang tính kế thừa nhiệm vụ kỳ sau. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm… Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, xác định những nội dung trọng điểm, trọng tâm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo có hiệu quả.
         Về kinh tế - xã hội, cần huy động tối đa nguồn lực và tạo mọi thuận lợi để phát triển dịch vụ - thương mại một cách bền vững, trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận và tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Đồng thời, tập trung đầu tư, chỉnh trang đô thị phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững. Phát huy thế mạnh phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng các mô hình văn hóa, các chương trình an sinh xã hội. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Nghị quyết 33 của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Mặc khác, chủ động phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cá nhân. Nhất là cần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân là biện pháp hiệu quả trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
Đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: COH)
          Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, gồm 13 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết.
          Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Vũ Ngọc Tuất tái đắc cử Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Triệu Lệ Khánh và Hoàng Song Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy. Bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy 8 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.                                                                                                            
                                                                                                                         ANH HOÀNG
Một số hình ảnh trước, trong Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đoàn đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm quận.
Thắp hương tại Nhà truyền thống quận.
Đại biểu được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào Đại hội.
Đại biểu xem triển lãm ảnh tại Đại hội.
Chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội.
Đoàn đại biểu khối đại đoàn kết tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.
 
 

 


Số lượt người xem: 343    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm