SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
1
7
4
1
5
Tuyên truyền Đại Hội Đảng các cấp 21 Tháng Năm 2020 11:15:00 SA

Có 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể hoàn thành công tác tổ chức Đại hội

 

       Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc triển khai Đại hội đến các chi bộ trực thuộc, nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định.
       Với tinh thần tích cực, chủ động, đến nay, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Đảng - Đoàn thể quận Bình Thạnh đã hoàn thành đại hội ở cơ sở, tạo đà và động lực tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, góp phần tạo nên thành công chung của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
       Đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ
       Thực hiện theo đúng tinh thần Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 06/12/2019 của Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Đoàn thể về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ trực thuộc đều tích cực triển khai chuẩn bị cho Đại hội một cách đồng bộ. Đặc biệt là hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp trong đó có cấp cơ sở cho cán bộ, đảng viên được thực hiện hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong các chi bộ. Nội dung các văn kiện đại hội có sự chuẩn bị chu đáo, đi sâu vào thực chất, bớt tính hình thức, lý luận dài dòng. Công tác điều hành đại hội đảm bảo quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng, việc điều hành của chủ tịch đoàn thuận lợi, đạt yêu cầu. Thời gian tiến hành tổ chức đại hội đều phù hợp không kéo dài hơn so với quy định; công tác hậu cần bảo đảm an toàn, chu đáo. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ, được sự tín nhiệm cao của đại hội, bầu đủ, bầu đúng số lượng, có chất lượng, cơ bản đạt được yêu cầu về cơ cấu, số lượng cấp ủy nữ, đội ngũ cán bộ trẻ trong cấp ủy đã tăng lên. Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đã đảm bảo các yêu cầu phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Ưu điểm của các chi bộ trong công tác chuẩn bị đại hội là tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đảng viên.
       Phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao
      Đối với các chi bộ trực thuộc cơ quan Đảng - Đoàn thể, công tác chuẩn bị tốt đại hội được tiến hành đảm bảo đúng yêu cầu. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên sôi nổi, phấn khởi. Đảm bảo đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII.
      Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng của các chi bộ trực thuộc cơ quan Đảng - Đoàn thể đã khẳng định vai trò của Thường trực Quận ủy trong lãnh đạo chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tế nắm chắc tình hình, cho ý kiến cụ thể, kịp thời giải quyết các vướng mắc với các cấp ủy cấp dưới. Cấp ủy các cấp cũng đã tích cực chu đáo, cẩn thận kỹ lưỡng trong từng bước chuẩn bị cũng như điều hành phục vụ đại hội.                                                 
                                                MỸ DUNG

Số lượt người xem: 63    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm