SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
4
7
8
7
Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật 23 Tháng Giêng 2019 9:40:00 SA

Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

 

           Ngày 22/01/2019, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ban hành quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.
  Theo quyết định này, UBND quận công nhận 19/20 phường trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (có danh sách kèm theo). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Dưới đây là danh sách các phường được công nhận, bao gồm:
                                                                                                                                                                                 XQ

DANH SÁCH PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018
STT
Tên xã, phường, thị trấn
Điểm của từng tiêu chí
Tổng điểm
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Tiêu chí 5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
I
Loại I
1
Phường 2
15
29.69
24
10
20
99
2
Phường 7
15
29.62
24
10
20
99
3
Phường 15
15
29.56
24
10
20
99
4
Phường 26
15
29.98
23.5
10
20
99
5
Phường 22
15
29.29
23.5
10
19.75
98
6
Phường 1
15
29.16
23.5
10
19.75
97
7
Phường 12
13
28.91
24
10
20
96
8
Phường 25
13.5
29.61
23
9.6
20
96
9
Phường 21
11.75
29.93
24
10
20
96
10
Phường 27
14
29.76
21
10
20
95
11
Phường 17
15
29.71
20
10
20
95
12
Phường 11
14
29.93
20
10
20
94
13
Phường 24
9.75
29.93
24
10
20
94
14
Phường 13
11.75
28.5
24
10
20
94
15
Phường 3
9.75
29.53
23
10
20
92
16
Phường 5
14.5
29.7
18.5
9.6
20
92
II
Loại II
1
Phường 6
15
29.66
24
10
20
99
2
Phường 28
14
29.91
25
10
19.75
99
3
Phường 14
14
29.73
21
10
20
95

 


Số lượt người xem: 116    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm