SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
3
4
4
9
5
Hoạt động Đảng 26 Tháng Mười 2018 11:30:00 SA

Tổ chức sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018

 

Ngày 26/7/2018, Quận ủy Bình Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Mai Văn Luông, Trưởng phòng dân vận của các cơ quan nhà nước Ban Dân vận Thành ủy; Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy; đại diện các ban xây dựng đảng, Văn phòng Quận ủy; lãnh đạo UBMTTQVN quận, Thường trực các đoàn thể quận; đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND quận, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng; Bí thư các cơ sở đảng; Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở, Chủ tịch UBND 20 phường; Trưởng khối vận và Thường trực khối vận 20 phường.
Trên cơ sở báo cáo và những ý kiến thảo luận của các đơn vị, cho thấy công tác dân vận trong 6 tháng qua tại quận đạt được những kết quả tốt góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Ban Dân vận Quận ủy đã chủ động kịp thời tham mưu Quận ủy trong công tác nắm tình hình Nhân dân, giải quyết có hiệu quả những tình huống xảy ra; kịp thời giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đồng thời, tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Quận ủy với Bí thư các cơ sở Đảng về "Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; phát huy vai trò giám sát và tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như: công tác tổ chức triển khai các chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và dự báo về những diễn biến tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân một số nơi, có lúc chưa kịp thời.
 
 
Đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018. (Ảnh: VM)
 
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Dân vận của các cơ quan Nhà nước Ban Dân vận Thành ủy và Phó Bí thư Quận ủy đánh giá cao những kết quả của công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm và đề nghị trong thời gian tới: cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình và những diễn biến trong các giới, các tầng lớp nhân dân về tâm trạng, nguyện vọng, đời sống, việc học, việc làm,... để kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp giải quyết hiệu quả; thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận, công nhân, thanh niên, dân tộc; phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; trong đó có nội dung hướng dẫn xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền, trọng tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Song song đó, cũng cần tăng cường giải pháp thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục dân chủ hình thức; công khai minh bạch các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các quỹ xã hội do nhân dân đóng góp; nâng cao chất lượng tự quản ở cộng đồng dân cư, nơi làm việc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung đề ra các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Ngoài ra, cần tập trung công tác quản lý Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.  
thu hà

Số lượt người xem: 102    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm