SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
1
0
6
8
8
1
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 04 Tháng Chín 2018 10:20:00 SA

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 ở Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Lúc nhỏ Người có tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác. Với tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, năm 1911 Người rời Tổ quốc đi sang phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc. Từ năm 1912 đến 1917, Nguyễn Tất Thành đến nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và Người thông cảm sâu sắc cuộc sống khổ cực của nhân dân lao động và các dân tộc thuộc địa. Cuối năm 1917, từ Anh trở lại Pháp, Người tiếp tục hoạt động trong phong trào Việt kiều và phong trào công nhân. Năm 1919, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi tới Hội nghị Versailles bản yêu sách đòi quyền tự do cho Nhân dân Việt Nam và cũng là quyền tự do cho nhân dân các nước thuộc địa. 
Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp và Người bỏ phiếu tán thành Đảng gia nhập Quốc tế III, Quốc tế Cộng sản và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Người khẳng định con đường cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới là con đường của chủ nghĩa Mác-Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Năm 1921, cùng với một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Tháng 4/1922, Hội ra báo "Người cùng khổ" (Le Paria) nhằm đoàn kết, tổ chức và hướng dẫn phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Tháng 10/1923, tại Hội nghị Quốc tế nông dân lần thứ nhất Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Hội đồng Quốc tế nông dân. Người tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên lần thứ IV, Đại hội Quốc tế Công hội đỏ, Người kiên trì bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng của V.I Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, là Ủy viên Thường trực Bộ phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục phương Nam của Quốc tế Cộng sản. Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) chọn một số thanh niên Việt Nam yêu nước trực tiếp mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng, các bài giảng của Người sau đó được tập hợp thành cuốn "Đường Kách mệnh". Năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra báo "Thanh niên", tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 5/1927, Nguyễn Ái Quốc rời Quảng Châu đi Mátxcơva (Liên Xô), sau đó đi Berlin (Đức), Bruxell (Bỉ) tham dự phiên họp mở rộng của Đại hội đồng Liên đoàn chống chiến tranh đế quốc, sau đó đi Ý và từ đây về châu Á. Từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929, Người hoạt động trong phong trào vận động Việt kiều yêu nước ở Thái Lan, tiếp tục chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa xuân năm 1930, Người chủ trì hội nghị thành lập Đảng tại Cửu Long (Hương Cảng), ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 6/1931, Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh bắt giam tại Hong Kong, đây là thời kỳ sóng gió trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Mùa xuân năm 1933, Nguyễn Ái Quốc được trả tự do. Từ năm 1934 đến 1938, Người nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc thuộc địa tại Matxcơva và tiếp tục theo dõi chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước. Tháng 10/1938, Người rời Liên Xô về Trung Quốc bắt liên lạc với tổ chức Đảng chuẩn bị về nước.
 
 
Nhân dân Làng Sen vui mừng đón Bác Hồ về thăm quê nhà vào tháng 6/1957. (Ảnh: TL, TNN st)
Ngày 28/01/1941, Người về Cao Bằng sau hơn 30 năm xa Tổ quốc. Tháng 5/1941, Người triệu tập Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định đường lối cứu nước trong thời kỳ mới, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng. Tháng 8/1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, Người đại diện cho Mặt trận Việt Minh và Phân hội Việt Nam, thuộc Hiệp hội quốc tế chống xâm lược sang Trung Quốc tìm sự liên minh quốc tế, cùng phối hợp hành động chống phát xít trên chiến trường Thái Bình Dương nhưng bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Trong thời gian 13 tháng tù, Người viết tập thơ "Ngục trung nhật ký" (Nhật ký trong tù) với 133 bài thơ chữ Hán. Tháng 9/1943, Người được trả tự do, đến tháng 9/1944. Người trở về Cao Bằng. Tháng 12/1944 Người chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tháng 5/1945, Người rời Cao Bằng về Tân Trào (Tuyên Quang) tổ chức hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân để quyết định tổng khởi nghĩa. Đại hội đã bầu Người làm Chủ tịch Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời). Tháng 8/1945, Người lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Người đọc "Tuyên ngôn độc lập", tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Ngay sau đó, thực dân Pháp gây chiến tranh, âm mưu xâm chiếm Việt Nam một lần nữa. Trước nạn ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước đứng lên bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc với tinh thần: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ". Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, Người được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành thắng lợi to lớn, kết thúc vẻ vang bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954). Tháng 9/1960, tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III, Người được bầu lại làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ năm 1965 đến năm 1969, cùng với Trung ương Đảng, Người tiếp tục lãnh đạo Nhân dân xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước. Trong lúc sự nghiệp cách mạng chưa hoàn thành, ngày 02/9/1969 Người từ trần, hưởng thọ 79 tuổi. Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Nhân dân Việt Nam bản Di chúc lịch sử.
Với những đóng góp to lớn cho đất nước và thế giới, năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.
xq (th)

Số lượt người xem: 109    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm