SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
9
1
6
1
9
7
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 05 Tháng Sáu 2019 11:30:00 SA

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

 

Ngày 24/4/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thạnh ban hành hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).
Qua đó, việc tổ chức sinh hoạt chính trị phải được tiến hành với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm gắn với chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2019.
Trong sinh hoạt cần khẳng định ý nghĩa, giá trị trường tồn của Di chúc; thể hiện rõ Di chúc không chỉ là tâm nguyện, tình cảm, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, Nhân dân và sự nghiệp cách mạng mà còn là một văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện. Chú ý cần làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, quận trong 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận diện được những thời cơ, thách thức. Về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi, liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đồng thời chủ động đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi cơ sở Đảng cần xác định hành động bằng những công trình, phần việc cụ thể, gắn với học và làm theo Bác Hồ trong xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.
Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi của tác phẩm Di chúc và những thành tựu của cách mạng Việt Nam, của thành phố qua 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Người trong tình hình hiện nay.
Tất cả các chi bộ trong toàn Đảng bộ quận, các chi đoàn, cơ sở Đoàn đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề này bằng các diễn đàn hoặc sinh hoạt chính trị phù hợp với điều kiện của đơn vị. Cần lưu ý các hình thức sinh hoạt phải đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Cấp ủy các chi bộ cần hạn chế việc đọc tài liệu trong các buổi sinh hoạt, giới thiệu các nguồn tư liệu, phim, hình ảnh để đảng viên tự tìm hiểu.
Thời gian tổ chức sinh hoạt trong quý II và III năm 2019 (bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019).                                                                                        
THU HÀ

Số lượt người xem: 124    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm