SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
6
0
0
7
9
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 02 Tháng Sáu 2019 5:15:00 CH

KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 - 05/6/2019)

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ

 

Suốt gần một thế kỷ bị thực dân đô hộ, nhiều phong trào khởi nghĩa do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo liên tục nổ ra nhưng đều thất bại. Mùa thu năm 1910 người thanh niên Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn và xin vào làm phụ bếp trên tàu Amiran Latusơ Tơvêvin.
Ngày 05/6/1911, tàu rời cảng Nhà Rồng đi Mácxây mang theo người thanh niên Việt Nam vừa tròn 21 tuổi với tên mới là “Văn Ba” ấp ủ hoài bão lớn là để tìm hiểu nền văn minh của thế giới, sớm trở về giúp nước. Từ đó Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc trở thành người vô sản, làm bất cứ việc gì để sinh sống và học tập, nghiên cứu. Trong vòng 10 năm (từ 1911 đến 1920), Người luôn tận dụng mọi cơ hội để được đến nhiều nơi trên thế giới như Âu, Á, Phi, Mỹ... Đặc biệt, Người đã dừng chân khảo sát khá lâu ở 3 nước đế quốc lớn nhất thời đó là Mỹ, Anh và Pháp.
Với những chuyến đi ấy, Người tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động ở các nước tư bản và các thuộc địa. Chính từ đó Người đã bổ sung những kiến thức vô cùng phong phú với một tầm nhìn rộng lớn và bao quát. Người rút ra kết luận: chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ của giai cấp công nhân và Nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa. Người đã nhận thức sâu sắc xu thế phát triển tất yếu của lịch sử và tính chất của thời đại mới do Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra. Từ đó, Người xác định con đường cứu nước, giải phóng dân tộc là “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Và, khi tiếp cận được với chủ nghĩa Mác - Lênin, Người viết: “Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế III”.
Cảng Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, những năm đầu thế kỷ XX. (Ảnh: TL-TNN st)
Trong thời gian từ năm 1921 đến 1930, Người tập trung truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào các phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” “Đường Kách mệnh”, đặc biệt là cho xuất bản tờ báo Thanh niên (số đầu tiên ra ngày 21/6/1925), Người đã chuẩn bị kỹ các bước về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng. Cũng trong thời gian này, Người tập trung chuẩn bị về tổ chức và cán bộ với chủ trương thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) qua đó tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại chỗ và đồng thời gửi nhiều người đi học ở Liên Xô... Khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, hội nghị nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Hương Cảng (Trung Quốc). Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước để lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi.
Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, mùa xuân năm 1941 Người trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giành lại chính quyền về tay nhân dân, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một Nhà nước công nông đầu tiền ở Đông Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập và dân chủ. Từ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay, mỗi chúng ta đều khắc sâu trong tim mình niềm biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua trong suốt ba thập kỷ nơi đất khách quê người để tìm ra con đường giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ. Đây là mốc son quan trọng trong lịch sử cách mạng của dân tộc ta. Ghi nhớ công ơn Bác Hồ kính yêu, mỗi chúng ta luôn nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Tất cả mọi người đều đoàn kết, nhất trí, ra sức bảo vệ, xây dựng và phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, cùng sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.
XUÂN QUẾ (th)

Số lượt người xem: 45    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm