SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
6
0
1
1
9
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 02 Tháng Sáu 2019 5:10:00 CH

KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2019)

Lời hiệu triệu có ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn

 

Vào giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta đang đứng trước muôn vàn khó khăn, gian khổ, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Với ngôn từ giản dị, dễ hiểu nhưng sâu sắc, lôi cuốn lòng người, trở thành lời hiệu triệu của non sông, có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi người dân Việt Nam, góp phần đưa công cuộc “kháng chiến, kiến quốc” đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương cách lãnh đạo của Đảng ta, nhằm khơi dậy sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những chỉ dẫn để hành động vì mục tiêu: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm trong thời kỳ kháng chiến, kiến quốc và hơn nữa là thực hiện nguyện ước của Người về dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Người cho rằng chủ nghĩa yêu nước không chỉ là báu vật cất giấu kín đáo mà trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta là làm cho những báu vật đó được đưa ra trưng bày, nghĩa là phải ra sức tuyên truyền, khơi dậy, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hình thành từ đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng ta, trên nền tảng mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bằng bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn xa, Người đã lấy chủ nghĩa yêu nước làm trọng tâm để xây dựng khối đoàn kết mọi tầng lớp Nhân dân Việt Nam, dù khác biệt về địa vị, dân tộc, tôn giáo, già trẻ, gái trai; dù ở trong nước hay ở nước ngoài. Xuất phát từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, cả nước đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc với niềm tin sắt đá: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”.
Bác Hồ nói chuyện tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước năm 1966. (Ảnh: TL-TNN st)
Lịch sử cách mạng Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất cho Tổ quốc, qua thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trên cả nước sau đại thắng mùa xuân 1975 đã in đậm nét các phong trào thi đua trên khắp các Mặt trận, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược; trên khắp các lĩnh vực; ở mọi tầng lớp Nhân dân, các ngành, các cấp. Nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang đó, sau khi nước nhà độc lập, thống nhất, liên tục nhiều thập kỷ qua các phong trào thi đua yêu nước mang tinh thần đổi mới đã được phát động rộng khắp. Nhiều gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, nhiều anh hùng lao động đã được vinh danh bởi sự cống hiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập và chiến đấu. Đây là những minh chứng rõ ràng nhất của “tinh thần thi đua ái quốc”, biểu hiện rõ ràng nhất cho nét đẹp của hệ giá trị văn hóa Việt Nam, cho giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phong trào thi đua không phải chỉ cốt lấy thành tích, mang tính hình thức, mà phải tiến hành liên tục, lâu dài, hướng tới lợi ích thiết thực. Thi đua còn là một phương cách tốt để mọi người giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, để quần chúng Nhân dân hăng hái tham gia vào đời sống thực tiễn, tôi luyện và trưởng thành. Thi đua xã hội chủ nghĩa giúp cải tạo con người, nhằm xây dựng những nhân tố tiên tiến, nâng đỡ những người kém, làm cho mọi người giỏi hơn, tốt đẹp hơn; thi đua không phải là tranh đua mà là việc người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ. Qua đó,thôi thúc phong trào yêu nước của chúng ta tiến lên và phát triển trong giai đoạn tới với động lức mạnh mẽ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, mỗi chúng ta cần khẳng định rằng các phong trào thi đua yêu nước cũng chính là đường lối cách mạng đúng đắn nhất để huy động mọi nguồn lực nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
 Đến nay đã tròn 71 năm trôi qua, nhưng âm hưởng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị thời sự sâu sắc. Đây là dịp để chúng ta cùng nhận thức sâu hơn nữa những chỉ dẫn của Người trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng hiện nay. Mỗi người chúng ta phải lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc của Bác Hồ bằng những hành động thiết thực, đặc biệt là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Qua đó, tích cực góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
TNN (th)

Số lượt người xem: 55    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm