SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
3
2
3
0
2
An ninh quốc phòng 05 Tháng Giêng 2011 5:50:00 CH

KỶ NIỆM 21 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2010)

          Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã để lại một chân lý, một quy luật, một truyền thống là dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

          Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Vì thế, Ngày hội quốc phòng (22/12) cũng là dịp phát huy truyền thống yêu nước và biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của nhân dân ta trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc non sông gấm vóc thiêng liêng.

         Trong những năm khói lửa của các cuộc kháng chiến đánh giặc cứu nước và giữ nước, một tập quán mới tốt đẹp đã nảy nở và phát triển, trở thành sinh hoạt bình dị nhưng sâu nặng nghĩa tình, đó là những ngày hội quân dân, xây đắp nên tình quân dân cá nước. Mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam đều gắn với sự tin yêu đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng của nhân dân. Bởi nhân dân chính là nguồn sức mạnh vô tận để quân đội ta luôn vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

          Ngày 17/10/1989 Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 381-CT/TƯ lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) hằng năm làm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Từ đó đến nay, ngày 22/12 thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội; cổ vũ, động viên mỗi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trên từng địa bàn dân cư và tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hùng mạnh trong tình hình mới.

         Ngày 22/12 thực sự trở thành ngày hội của truyền thống giữ nước và dựng nước, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

         Kể từ sau khi có Chỉ thị số 62/CT-TƯ ngày 12/02/2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TƯ ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới thì việc các địa phương quan tâm chăm lo giáo dục quốc phòng và củng cố kiện toàn tổ chức của 2 lực lượng này tốt hơn.

Nhân dân quận Bình Thạnh phấn khởi tiễn con em lên đường tòng quân (TNN)

         Hơn 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân toàn quân ta đã có và cần thiết phải tiếp tục có rất nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân như: mit tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, thăm hỏi các đơn vị quân đội nơi biên giới và hải đảo; thi đấu thể dục thể thao, hội thao quân sự các lực lượng vũ trang trong địa phương. Nhân dịp này, cần hướng trọng tâm vào đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả cao, từng bước xây dựng phát triển tiềm lực quốc phòng an ninh qua các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Động viên các tầng lớp nhân dân, nêu cao cảnh giác cách mạng, chống diễn biến hòa bình. Phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các ngành, các cấp vận động quần chúng tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, vận động thanh niên hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch…

Huỳnh Xuân


Số lượt người xem: 33484    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm