SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
3
1
7
5
0
Văn hóa - Xã hội 06 Tháng Mười Hai 2010 4:55:00 CH

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân

VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

                  Hiện nay, đất nước ta hòa bình, ổn định, đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, luôn đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                  Những thành tựu đó đã góp phần tăng cường sức mạnh và tiềm lực mọi mặt của đất nước; đồng thời ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, còn góp phần quan trọng trong việc củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo tiền đề để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi đó; đất nước ta cũng còn đứng trước những khó khăn, thách thức. Vì thế, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển Tổ quốc mà còn gắn liền với việc bảo vệ Đảng và Nhà nước; bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì thế, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt và đội ngũ thanh niên là những người chiến sĩ anh dũng, luôn chắc tay súng canh giữ toàn vẹn từng tấc đất và biển, trời quê hương. Đó chính là một cách cụ thể biểu hiện lòng yêu nước của thế hệ thanh niên hiện nay. Luật Nghĩa vụ quân sự cũng đã khẳng định; bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

               Riêng tại quận Bình Thạnh, trong đợt giao quân năm 2010 này các thanh niên trúng tuyển đã được Hội đồng NVQS quận tổ chức lễ trao lệnh nhập ngũ một cách trang trọng. Tuần tới, những thanh niên ưu tú này sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta, trong đó có truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh, những thanh niên của quận nhà trúng tuyển đợt này sẽ quyết tâm làm tròn bổn phận công dân trong sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc để qua đó thể hiện rõ nét nhất tinh thần yêu nước của mình. Lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể và nhân dân quận nhà tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay luôn tiếp nối truyền thống hào hùng của những lớp người đi trước, nêu cao lòng yêu nước, ý chí quật cường, ra sức xây dựng Quân đội Nhân dân ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đó cũng chính là góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Người Thành Thị

(Ngày 08 tháng 09 năm 2010)

 


Số lượt người xem: 49403    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm