SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
6
6
7
0
2
7
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2019 7:45:00 CH

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

 

Ngày 14/02/2019, UBND quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.
Tham dự có đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy; Hoàng Song Hà, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận; Phan Văn Định, QUV - Phó Chủ tịch UBND quận; thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận; đại diện các ban xây dựng Đảng, HĐND quận; lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể quận; lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc quận; Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch UBND 20 phường.
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và sự giám sát của HĐND, UBMTTQVN quận trong năm qua đã thực hiện tốt các chỉ tiêu cải cách hành chính đã đề ra; bãi bỏ, sửa đổi và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, phù hợp với yêu cầu của công tác. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp dữ liệu quy trình ISO điện tử và ứng dụng phần mềm “Dashboard Bình Thạnh” qua đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đối với các lĩnh vực luôn đúng hạn 100%...
Phòng Quản lý đô thị; Kinh tế; UBND Phường 12, 22 báo cáo tham luận, đồng thời đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các nội dung về triển khai các chức năng mới trên phần mềm Bình Thạnh trực tuyến, kiểm soát thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành của các đơn vị; hướng giải quyết các hồ sơ trễ hạn...
Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy đề nghị một số nội dung cần thực hiện trong năm 2019 là năm cải cách hành chính: cần định hướng cụ thể hơn cho các đơn vị trong việc thực hiện cải cách hành chính; đánh giá khảo sát sự hài lòng của người dân về mặt định tính thông qua các kênh dư luận xã hội; chia sẻ công cụ giữa khối chính quyền với MTTQ và các đoàn thể.
Đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận cần thực hiện 6 hệ thống chỉ tiêu theo chỉ tiêu thành phố và có các giải pháp thực hiện các hệ thống chỉ tiêu. Đầu tư đổi mới và nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND quận. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kỷ luật, kỷ cuông hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, đảm bảo cơ cấu công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước.                                                                                                                            THU HÀ

Số lượt người xem: 237    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm