SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
0
0
5
2
5
Tin tức sự kiện 12 Tháng Mười Một 2018 10:00:00 SA

KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (10/9/1955 - 10/9/2018)

Ghi nhớ lời Bác Hồ căn dặn, Mặt trận là phải đoàn kết toàn dân tộc

 

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) ra đời và trưởng thành gắn liền với sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với tư duy khoa học, đại chúng và hiện đại, ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước cách đây 107 năm, Người đã sớm thấy vai trò to lớn của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ Hội Phản đế đồng minh, một hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam cho đến Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam và đến nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… đã trở thành một trong những di sản quý giá nhất của cách mạng Việt Nam.
Trải qua 88 năm đấu tranh và trưởng thành (18/11/1930) với nhiều tên gọi khác nhau nhưng Mặt trận Tổ quốc vẫn là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng thực hành đoàn kết và đại đoàn kết, từ đoàn kết trong Đảng đến đoàn kết trong Nhân dân và đoàn kết quốc tế. Người ví sức mạnh đoàn kết toàn dân như một bó đũa. Nếu tách ra từng chiếc đũa thì dễ bẻ gãy, nhưng bó thành một bó thì không ai bẻ nổi. Người kêu gọi Nhân dân: "Hãy đoàn kết lại! Hãy tổ chức lại!" và coi tổ chức Mặt trận là một trong điều kiện không thể thiếu của sự thành công của cách mạng. Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đường lối chiến lược và chính sách đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đồng thời là nếp sống văn hóa, phong cách ứng xử của Người mà hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức học tập, làm theo để vượt qua mọi khó khăn, thách thức hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Trong thư gửi đồng bào Nam bộ (ngày 31/5/1946) Bác Hồ căn dặn: "Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác. Nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ, ta phải nhận ra rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường ta phải lấy tinh thần nhân ái mà cảm hóa họ, có như thế mới thành đoàn kết. Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn vẻ vang".
Lời dạy của Bác từ đó đến nay đã thấm sâu vào tình cảm của các tầng lớp Nhân dân ta. Hiện nay, bên cạnh những cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Mặt trận đã và đang thực hiện ngày càng mạnh mẽ hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội, đồng thời sẽ có thêm những cuộc vận động mới như triển khai phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế" để đoàn kết phát triển doanh nhân, phát triển nhân lực, phát triển sức sáng tạo làm sao cho sức khỏe, trí tuệ, tâm hồn của người Việt Nam cùng phát triển trong giai đoạn cách mạng mới.
Riêng tại quận Bình Thạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của MTTQVN, trong những năm qua UBMTTQVN quận và cơ sở luôn tập trung thực hiện tốt các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị gắn với kế hoạch liên tịch về “Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia”, chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Nghị quyết liên tịch 01 về xây dựng “Phường, xã, thị trấn lành mạnh không còn mại dâm, ma túy”...
Ngoài ra, còn tổ chức nhiều hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, có công cách mạng, dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy quyền làm chủ và động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Từ thực tế qua từng giai đoạn cách mạng đã khẳng định rằng: đại đoàn kết là một chiến lược lớn của cách mạng và đại đoàn kết dân tộc đã trở thành sứ mệnh của người làm công tác Mặt trận. Tinh thần đại đoàn kết thời đại ngày nay đang có thêm những điều kiện, yêu cầu mới. Nếu như trước đây Mặt trận chủ yếu là một tổ chức khơi dậy lòng yêu nước, tập hợp toàn dân trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ; hôm nay "ngôi nhà chung" đó là nơi tập hợp, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước của toàn dân, nhằm tạo đồng thuận hướng tới xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
xq (th)

Số lượt người xem: 251    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm