SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
5
3
0
7
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2016 4:40:00 CH

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về công tác dân tộc

 

 


Ngày 22/02/2016, Văn phòng UBND quận Bình Thạnh có văn bản truyền đạt chỉ đạo Thường trực UBND quận thực hiện  Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X về công tác dân tộc.

Theo đó, Thường trực UBND quận giao các đơn vị, phòng ban và các UBND phường tập trung nghiên cứu thực hiện tốt Chương trình hành động số 06/CTr-BDT ngày 22/01/2016 của Ban Dân tộc thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đối với công tác dân tộc. Trong đó, cần chú ý cụ thể hóa các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về công tác dân tộc đạt kết quả tốt và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thường trực UBND quận cũng đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể quận quán triệt trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc.

Mục đích là nhằm tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tăng cường, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc; phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.                                  

                                                                                                                                                                                                           XQ

 


Số lượt người xem: 694    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm