SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
1
1
2
6
7
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười Hai 2014 10:40:00 SA

Kỷ niệm 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) -Ngày truyền thống bảo vệ an ninh Tổ quốc


Quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, gồm tổng thể các hoạt động về chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa, khoa học… để tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, đồng bộ.

Trong đó, sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang là nòng cốt, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định đất nước, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây chiến, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, đồng thời sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.

Theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 381-CT/TƯ lấy Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội quốc phòng toàn dân. Đây là ngày hội lớn của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Qua ngày này, tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", đồng thời giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; cổ vũ, động viên mỗi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trong tình hình mới. Mặt khác, đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.    

 

 

 

Nền quốc phòng toàn dân là sự cụ thể hóa chính sách quốc phòng của Việt Nam, thể hiện ở cơ cấu tổ chức, hoạt động của các ngành, các cấp và của toàn dân theo một ý định, chiến lược thống nhất, nhằm tạo ra sức mạnh hiện thực để bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới là nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh quốc phòng của đất nước, ngăn ngừa và sẵn sàng đánh thắng các loại hình chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong mọi hoàn cảnh.

Nền quốc phòng toàn dân được xây dựng theo phương châm: toàn dân, toàn diện, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng cả lực lượng và thế trận; xây dựng tiềm lực mọi mặt, đặc biệt là tiềm lực chính trị - tinh thần; phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị. Cùng với Ngày hội quốc phòng toàn dân, chúng ta còn có Ngày Biên phòng toàn dân (03/3), Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8)... đã góp phần phát triển mạnh mẽ các phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố quốc phòng; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Hàng năm, toàn dân và toàn quân ta có rất nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân, như: mít tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân - dân, ngày hội văn hóa quân - dân, giáo dục truyền thống, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, thăm hỏi các đơn vị quân đội nhất là ở nơi biên giới và hải đảo; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, hội thao quân sự trong các lực lượng vũ trang; xây dựng nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách; tham gia xây dựng, tu sửa, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ; tổ chức dâng hương tại nghĩa trang, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ...

Một đơn vị tự vệ của các cơ quan, doanh nghiệp đang thực hành những bài tập kỹ thuật chiến đấu. (Ảnh TL - TNN st)

 

Nhân dịp này, các cấp, các ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả cao, gắn kết xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng, an ninh qua các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống "diễn biến hòa bình"; chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, vận động thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch...

 Qua 25 năm thực hiện Ngày hội quốc phòng toàn dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nổi bật nhất là đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết và không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song song đó, là giữ vững độc lập, chủ quyền; thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn phát triển kinh tế và hội nhập.

 

                                                                                                                        tnn (th)

 

 


Số lượt người xem: 1710    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm