SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
4
4
0
1
Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười 2014 5:10:00 CH

Hướng tới Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số quận Bình Thạnh lần thứ I

Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu sốVới tư tưởng nhất quán: nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, bất kỳ ở đâu và trong thời điểm nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng quan tâm, kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc, giữa đồng bào dân tộc Kinh với đồng bào các dân tộc thiểu số, giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với nhau để thực hiện khát vọng giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.

Trước khởi nghĩa, ngay từ tháng 7/1943, Bác Hồ chỉ thị cho Liên Tỉnh ủy Cao Bằng - Bắc Cạn tổ chức hội nghị "Liên hiệp các dân tộc" tại khu căn cứ kháng chiến, gồm đại biểu các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Kinh...; hội nghị này được coi là bước chuẩn bị tiến tới Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ nhất. Và, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, trong điều kiện muôn vàn khó khăn thử thách, vừa phải cùng một lúc chống lại nạn đói, nạn dốt và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ nhất các dân tộc thiểu số tổ chức vào ngày 03/12/1945. Mở đầu lời phát biểu, Người khẳng định: "Nhờ sức đoàn kết trong đấu tranh của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà, không có sự phân chia nòi giống, tiếng nói gì nữa". Đồng thời, Người ân cần căn dặn: "Hôm nay là một ngày rất vẻ vang cho nước Việt Nam, là một đại hội xưa nay chưa từng có, một cuộc thân thiện làm cho cả nước vui mừng...; trước kia, các dân tộc để giành độc lập phải đoàn kết, bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng cần đoàn kết hơn nữa". Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâycu ngày 19/4/1946, Người khẳng định: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau", nên tất cả chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để "giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta";  "quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập", dù "sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt".


 

 

 

Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số ở chiến khu Việt Bắc. (Ảnh TL, TNN st)


 

Là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đồng bào của trên năm mươi dân tộc đang sinh sống trên đất nước ta đều là anh em một nhà, là thành viên không thể chia cắt của đại gia đình dân tộc Việt Nam; vì thế Người luôn được đồng bào các dân tộc thiểu số dành nhiều tình cảm quý mến như chính người thân của gia đình, của bản, làng mình.

 

 

                                                                                                                      xq (th)

 


Số lượt người xem: 1088    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm