SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
4
7
1
5
Tin tức sự kiện 10 Tháng Bảy 2012 8:00:00 CH

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Khuyến học

 

Ngày 28/6/2012, Hội Khuyến học quận Bình Thạnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Khuyến học cho 60 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường, chi hội trưởng Chi hội Khuyến học các khu phố.
Các học viên được nghe trình bày một số nội dung của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Khuyến học Việt Nam, Chỉ thị số 11CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, những nhiệm vụ cơ bản của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2012 và nghe báo cáo tóm tắt về đề tài khoa học "Xây dựng mô hình xã hội học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hội nhập" của Hội Khuyến học thành phố, đề tài đã được nghiệm thu vào ngày 18/8/2010 tại Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh… 
Qua đợt tập huấn này, giúp cho cán bộ khuyến học cơ sở nâng cao nghiệp vụ, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung củng cố, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học, tiến tới xây dựng xã hội học tập.
tc

Số lượt người xem: 1514    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm