SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
4
3
2
6
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2012 9:50:00 CH

NHÂN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6)

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; coi trọng việc phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường

 

Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại.
Việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển lâu bền của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu.
Ở nước ta, kể từ khi có Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, công cuộc bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng do nhờ có các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cùng với sự tham gia, đóng góp tích cực của các cộng đồng dân cư và các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Ngoài ra, nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường trong các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng xã hội và các tầng lớp nhân dân cũng được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tập trung đẩy mạnh, từ việc quán triệt đầy đủ các qui định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đến việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện. Việc xã hội hóa, huy động, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường được thực hiện tương đối đồng bộ, nhất là sự tham gia của Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân vào hoạt động bảo vệ môi trường luôn được tăng cường.
Thông qua các hoạt động đồng bộ đó, ô nhiễm môi trường đã từng bước được ngăn chặn. Các hoạt động bảo vệ môi trường diễn ra khắp nơi, dưới nhiều hình thức và mô hình khác nhau.  
Ở thành phố Hồ Chí Minh, các phong trào tự chủ, tự quản giải quyết các vấn đề môi trường, phổ biến là các hợp tác xã, công ty thu gom rác, hợp tác xã nước sạch và vệ sinh môi trường đang phát triển rộng khắp; phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường trong cựu chiến binh, đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên, phụ nữ, người cao tuổi… đã có tác động to lớn đến toàn xã hội. Các điển hình tiên tiến là tập thể và cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều ở nhiều ngành, nhiều cấp. Có thể nói tinh thần xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã đi vào cộng đồng và đang trên đà phát triển, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tuy nhiên, môi trường nước ta vẫn tiếp tục bị xuống cấp nhanh: đất đai bị xói mòn, thoái hóa; chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh; không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có quy hoạch; đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch ở nhiều nơi không bảo đảm. Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá trình đô thị hóa, sự gia tăng dân số trong khi mật độ dân số đã quá cao, tình trạng đói nghèo chưa được khắc phục tại một số vùng nông thôn, miền núi, các thảm họa do thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, gây áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường, đặt công tác bảo vệ môi trường trước những thách thức gay gắt.
Để công cuộc bảo vệ môi trường thắng lợi, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và mỗi người dân. Song song đó, Nhà nước và các ngành chức năng cần đề ra nhiều giải pháp khả thi và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; coi trọng việc phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường; phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường để khen thưởng, phổ biến, nhân rộng.
văn anh

Số lượt người xem: 1646    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm