SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
4
5
8
2
Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười Một 2011 3:55:00 CH

Tọa đàm nâng cao vai trò các cơ sở tôn giáo, dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Ngày 27/10/2011, UBMTTQ quận Bình Thạnh tổ chức tọa đàm nâng cao vai trò các cơ sở tôn giáo, dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đến dự có các đồng chí Trần Trung Tính, PCT. UBMTTQ thành phố; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBMTTQ quận; Nguyễn Đức Doanh, PCT.TT UBMTTQ quận; đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy và các ban ngành đoàn thể quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ 20 phường và các vị chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo, dân tộc trên địa bàn quận.
Nhìn chung, thời gian qua việc phối hợp thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo gắn với phong trào thi đua yêu nước luôn được hệ thống Mặt trận quận tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng có sức lan tỏa tốt. Qua đó, góp phần quan trọng cho công tác tập hợp, mở rộng, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc, tôn giáo tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các phong trào ích nước lợi dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như cán bộ làm công tác dân tộc - tôn giáo hầu hết là kiêm nhiệm nên việc nắm tình hình còn hạn chế, lúng túng trong quá trình giải quyết các tình huống phát sinh. Hoạt động của Ban Đại diện Phật giáo, Ban Đoàn kết Công giáo quận chưa có định hướng nội dung cụ thể nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Đồng bào các dân tộc ở phân tán nên cũng khó khăn trong vận động…
Dịp này, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm góp phần cho công tác tôn giáo - dân tộc ngày càng đạt hiệu quả. Trong đó có việc đề nghị UBMTTQ quận và 20 phường cần đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo - dân tộc sâu rộng đến các cơ sở tôn giáo; đồng thời cũng cần tạo điều kiện cho người theo đạo Hồi được tham gia vào hệ thống Mặt trận quận và phường. Các cơ sở tôn giáo, dân tộc cần phối hợp chặt chẽ UBMTTQ cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo, dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương. Cán bộ làm công tác dân tộc - tôn giáo cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Trần Trung Tính phát biểu tại buổi tọa đàm về Nâng cao vai trò các cơ sở tôn giáo, dân tộc. (Ảnh: CTV)
 
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố; Chủ tịch UBMTTQ quận phát biểu nêu rõ những thắng lợi trong cuộc đấu tranh cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta có phần đóng góp quan trọng của các tôn giáo và đồng bào các dân tộc. Mong các vị chức sắc, chức việc các cơ sở tôn giáo, dân tộc tiếp tục động viên tín đồ, đồng bào các dân tộc trên địa bàn quận đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong thời gian tới, về phía hệ thống Mặt trận quận sẽ cùng các cơ sở tôn giáo, dân tộc tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cuộc vận động Vì người nghèo, TDĐKXDĐSVHƠKDC. Đẩy mạnh việc tăng cường mối quan hệ giữa Mặt trận với các cơ sở tôn giáo, dân tộc ngày càng phát triển và bền vững nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, tổ chức nhiều chuyên đề, tập huấn hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc - tôn giáo.                  
    TC

Số lượt người xem: 1491    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm