SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
4
6
4
0
Tin tức sự kiện 07 Tháng Sáu 2011 9:00:00 CH

Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn quận Bình Thạnh

 

Ngày 24/5/2011, UBND quận Bình Thạnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn quận.
Mục đích nhằm hình thành cơ chế định kỳ, thường xuyên, thống nhất trong việc triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tại các cơ quan, đơn vị, góp phần khích lệ việc tìm hiểu pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân dân. Đồng thời, gắn kết các nhiệm vụ, công tác chuyên môn với trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra còn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập, nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao động, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, “Ngày pháp luật” phải được triển khai nghiêm túc, đa dạng về nội dung, hình thức và theo đúng định kỳ, phù hợp điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo có hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức...
Các đơn vị tổ chức “Ngày pháp luật” thực hiện là ban, ngành quận; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân quận; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và đoàn thể quận; các Ủy ban Nhân dân phường; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và đoàn thể phường; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân phường...
“Ngày pháp luật” được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày của tuần cuối tháng. Các ban ngành, đoàn thể quận, các Ủy ban Nhân dân phường tùy theo tính chất, đặc điểm và tình hình để thực hiện hoạt động thực tiễn của đơn vị mình, tự quy định “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp quy định pháp luật.
Nội dung phổ biến trong “Ngày pháp luật” có thể gồm một hay các nội dung như: các văn bản quy phạm pháp luật mới được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Các chuyên đề pháp luật theo yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của người dân. Hoặc là các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể và tất cả các tầng lớp nhân dân. Các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và các thông tin pháp luật khác...                                               
                                                                                                                  XQ 

Số lượt người xem: 1517    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm