SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
2
5
9
7
3
9
Tin tức sự kiện 21 Tháng Tư 2011 9:30:00 CH

Hãy thể hiện quyền làm chủ của cử tri qua lá phiếu

VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

 

Chỉ còn khoảng hơn 4 tuần lễ là đến ngày hội lớn của toàn dân - ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 - được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 năm 2011.
Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước ta, vì vậy mọi tầng lớp nhân dân, cụ thể là các tầng lớp cử tri chúng ta cùng nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, tích cực tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện một cách xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp. Mọi người chúng ta cùng nêu cao ý thức trách nhiệm công dân trong hoạt động tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đó là, mỗi cử tri cần chú ý chọn lựa những người có đầy đủ nhất các tiêu chuẩn để bầu vào cơ quan quyền lực của cả nước và địa phương.
Tiêu chuẩn đối với đại biểu Quốc hội là: Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiệnquan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật; Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
Tiêu chuẩn đối với đại biểu HĐND là: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng, phát triển địa phương; Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND, có khả năng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; Có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND.
Để chọn lựa được những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn nhất trong những người đủ tiêu chuẩn, mỗi cử tri cần chú ý dành thời gian theo dõi người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tiếp xúc, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua các hội nghị vận động bầu cử của ứng cử viên về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, làm đại biểu HĐND để qua đó cân nhắc một cách thận trọng, chính xác trong khi bầu phiếu.
Vì sự phát triển của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; mỗi cử tri cần tích cực tham gia bầu cử và sáng suốt lựa chọn những người đại diện cho nguyện vọng, ý chí của mình bằng lá phiếu bầu cử vào ngày 22 tháng 5 năm 2011.
NgưỜi thành thỊ

Số lượt người xem: 1439    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm