SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
3
9
2
3
8
Tin tức sự kiện 20 Tháng Giêng 2011 12:25:00 CH

Mốc son tạo nên bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Bác Hồ kính yêu

 

 

Cách đây 90 năm, ngày 25/12/1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp với tư cách là "đại biểu Đông Dương" và là đại biểu thuộc địa duy nhất có mặt tại đại hội.

 

Chính tại đây, Nguyễn Ái Quốc quyết định sự lựa chọn chính trị của mình: đi theo con đường của Lê-nin, bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III, tham gia vận động sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Cùng với những chiến sĩ tiên tiến trong Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, thuộc thế hệ lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Pháp.

 Tại Đại hội, với danh nghĩa là đại biểu của nhân dân Đông Dương, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đọc bản tham luận quan trọng. Trước hết, Người tố cáo những tội ác của thực dân Pháp dùng rượu cồn và thuốc phiện để đầu độc và áp bức bóc lột, đàn áp, khủng bố rất tàn bạo hai mươi triệu nhân dân Việt Nam. Đặt ra vấn đề phải đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Pháp, Người nêu lên trách nhiệm của "Đảng xã hội cần phải hoạt động một cách thiết thực để ủng hộ những người bản xứ bị áp bức…"; "Đảng phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa. Chúng tôi thấy rằng, việc Đảng Xã hội gia nhập Quốc tế thứ III có nghĩa là Đảng hứa một cách cụ thể rằng, từ nay Đảng sẽ đánh giá đúng tầm quan trọng của vấn đề thuộc địa. Chúng tôi rất sung sướng khi nghe tin thành lập một đoàn đại biểu thường trực nghiên cứu vấn đề Bắc Phi, và mai đây chúng tôi sẽ vui mừng nếu Đảng phái một đồng chí của Đảng sang Đông Dương để nghiên cứu tại chỗ những vấn đề ở xứ đó, và nghiên cứu những hoạt động cần phải tiến hành". Kết thúc bản tham luận, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thiết tha kêu gọi: "Nhân danh toàn thể loài người, nhân danh tất cả các đảng viên xã hội, cả phái tả, lẫn phái hữu, chúng tôi kêu gọi: các đồng chí hãy cứu chúng tôi !" . Bản tham luận của Người được Đại hội nhất trí tán thành và hoan nghênh nhiệt liệt. Trong phiên họp này, Chủ tịch của Đại hội nói: "Qua những loạt vỗ tay tán thành, đại biểu Đông Dương có thể thấy rằng toàn thể Đảng xã hội đều đứng về phía đồng chí để phản đối những tội ác của giai cấp tư sản" .

Tiếp thụ được chủ nghĩa Mác-Lênin, dưới ánh sáng Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản đối với Đề cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, cùng với những đại biểu ưu tú của giai cấp công nhân Pháp, ngày 29/12/1920, cùng với 70% số đại biểu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam ta. Nhắc lại sự kiện này, nhất là bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua, tác giả Alanh Ruxiô (Alain Ruscio) viết: "Cần phải nói rằng vấn đề thuộc địa chỉ mới được bàn tới một cách rất yếu ớt và khá hiếm hoi trong thời kỳ có cuộc tranh luận lớn năm 1919 - 1920. Chỉ có một ngoại lệ, nhưng nó lại có tầm cỡ, đó là một thanh niên có ánh mắt sáng ngời mà báo cáo của Đại hội đã giới thiệu là "đại biểu của Đông Dương". Khi đề cập đến những đóng góp của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua, tác giả D.E. Ruđôi trong cuốn Sự đoàn kết chiến đấu của những người cộng sản Pháp với Việt Nam anh hùng, xuất bản năm 1978, trang 22 viết: "Trong tham luận tại Đại hội, Hồ Chí Minh, một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng cộng sản Pháp, người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã bày tỏ nguyện vọng và khát khao của các dân tộc Đông Dương. Bản tham luận của đồng chí đã được các đại biểu Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh. Đại hội Tua đã thông qua Nghị quyết với yêu cầu trao trả nền độc lập cho các dân tộc đang sống dưới ách thuộc địa của Pháp, xác định nhiệm vụ của những người cộng sản trong cuộc đấu tranh để thực hiện Nghị quyết".

Quả vậy, trong khi phong trào yêu nước của nhân dân ta đang bế tắc về đường lối, việc đồng chí Nguyễn Ái Quốc đứng hẳn về Quốc tế thứ III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng, đánh dấu sự chuyển biến quyết định trong cuộc đời hoạt động của Người, từ một nhà yêu nước chân chính trở thành một chiến sĩ cộng sản. Đồng thời, sự kiện đó cũng đánh dấu một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam: Được chủ nghĩa Mác-Lênin soi sáng, hướng theo con đường của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, cách mạng Việt Nam bắt đầu kết hợp đấu tranh giai cấp với đấu tranh dân tộc, kết hợp tinh thần yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có lập trường vững chắc, lập trường của giai cấp vô sản.

nguyỄn viẾt chính

 


Số lượt người xem: 9550    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm