SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
4
3
6
0
Tin tức sự kiện 03 Tháng Mười Hai 2010 10:20:00 CH

Người cao tuổi Việt Nam - vốn quý của Đảng và dân tộc

                Từ giữa thế kỷ XX, loài người đã đạt được những thành tựu quan trọng, tuổi thọ trung bình tăng lên, tỷ lệ người cao tuổi (NCT) trong số dân ngày càng cao (sẽ lên đến 14% năm 2025). Hiện tượng này tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của mỗi người, mỗi gia đình của cộng đồng và mỗi quốc gia.

               Do vấn đề NCT đã vượt ra ngoài biên giới của mỗi quốc gia, nên Liên Hiệp Quốc (LHQ) tổ chức Đại hội lần thứ 1 năm 1982 bàn về vấn đề NCT, năm 1991 Đại Hội đồng LHQ ra nghị quyết lấy ngày 01/10 hàng năm làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Đầu thế kỷ XXI, vào năm 2002 LHQ lại tổ chức Hội nghị cấp cao của thế giới về NCT đề ra chương trình hành động quốc tế về NCT.

              Đối với đất nước ta, hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, ở thời đại nào NCT cũng được trọng dụng, tôn vinh. Bác Hồ có đánh giá về NCT rất chính xác và sâu sắc như trong thư gửi các phụ lão trong cả nước tháng 6 năm 1941: “Trách nhiệm của các cụ phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ của đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức...

             Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng, phụ lão làm nhân dân làm theo”.

             Tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, NCT thật sự có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, càng chứng minh sự đúng đắn về nhận định, đánh giá trên đây của Bác Hồ. NCT Việt Nam là lớp người đem bầu nhiệt huyết của mình xả thân cho sự nghiệp cách mạng, đi đầu trong việc khai phá con đường đổi mới, góp phần không nhỏ những kỳ tích lớn lao, những thành tựu quan trọng của đất nước.

              NCT kiên định lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, tận tụy trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, có tiềm năng lớn về tư duy cách mạng, trí thức, kinh nghiệm, kỹ năng chiến đấu, lao động và nghiệp vụ. Cuộc đời và sự nghiệp của họ gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, họ là những nhân chứng lịch sử và nhiều người đã trực tiếp làm nên lịch sử. Đất nước ta đang trên đường đổi mới, NCT là một kho tàng về kinh nghiệm sống trong mọi lĩnh vực. NCT không chỉ mong muốn được quan tâm chăm sóc mà còn muốn được đóng góp sức lực còn lại cho gia đình và xã hội.

             Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự hào với lớp NCT nước ta. Với uy tín cao, sự mẫu mực và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cùng vốn trí thức, kinh nghiệm, khả năng lao động và sự nghiệp phong phú đa dạng của mình, NCT thật sự là một bộ phận hợp thành nguồn lực nội sinh quý giá của dân tộc. Chúng ta trân trọng, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực ấy”.

             Những nhận định trên là sự cổ vũ lớn lao cho lớp NCT và là sự khẳng định của Đảng, Nhà nước ta về vị trí, vai trò và tiềm năng của lớp NCT Việt Nam.

Hoàng Kim

(Ngày 30 tháng 09 năm 2010)


Số lượt người xem: 1428    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm