SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
5
1
8
1
Tin tức sự kiện 03 Tháng Mười Hai 2010 5:35:00 CH

Vài suy nghĩ về tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa trên địa bàn quận Bình Thạnh

              Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương tuyên truyền, vận động toàn xã hội thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa. Cụ thể nhất là Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

              Tiếp theo đó, ngày 16/7/1998, Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Mục đích xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa của nhân dân ta là “làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”.

             Quá trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa xã hội. Bước đầu đã hình thành những phong tục tập quán mới tiến bộ, lành mạnh. Có nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa phương, công sở, đơn vị đạt chuẩn văn minh, văn hóa… Ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hàng năm, qua kiểm tra, bình xét… các địa phương, cơ quan, công sở được công nhận đạt chuẩn văn minh - sạch đẹp; gia đình văn hóa; gương người tốt, việc tốt ngày càng tăng; nhu cầu chính đáng trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân được quan tâm đúng mức; nhiều phong trào thiết thực như: “vì đường phố, khu phố không rác”, “mỗi tuần dành 15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp”, “Nói không với các hành vi thiếu văn hóa”… được phát động rộng rãi, người dân đồng tình, hưởng ứng, tham gia ngày càng đông…

            Tuy nhiên, nội dung, tinh thần nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, qui định của Nhà nước vẫn chưa thấm nhuần sâu rộng trong xã hội, từng hộ gia đình, từng người dân… Một số hủ tục, mê tín dị đoan, lối sống thực dụng, thiếu tính tôn trọng cộng đồng, tệ nạn xã hội, cách sống phi luật pháp, hành xử thiếu văn hóa… vẫn xảy ra! Nạn tụ tập đua xe ồn ào, náo động chưa giảm; nạn bài bạc, ghi đề phổ biến ở nhiều nơi; băng nhóm thanh toán nhau giữa đường phố, trong quán ăn, tại khu dân cư… tạo nên bất ổn về trật tự, an ninh, an toàn xã hội… Trong sinh hoạt công cộng, nơi đông người, hội họp trong phòng máy lạnh, có lúc, có nơi vẫn còn người hút thuốc một cách “vô tư”, xem như không phiền lòng ai! Lưu thông trên đường hàng đôi, hàng ba, chạy xe trên lề, vượt đèn đỏ… đôi khi gây tai nạn cho người khác! Trong quan hệ, giao tiếp, ứng xử, khi giải quyết mâu thuẫn, bất đồng, thì bất kể tình ruột thịt, huyết thống, họ hàng, xóm giềng… mặc sức mà mạt sát nhau, thậm chí đả thương nhau!… Những lời tổ tiên, ông bà ngàn đời truyền dạy như “Một câu nhịn, chín câu lành”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Bà con xa không bằng láng giềng gần”... hầu như có một số người quên lửng… Có những đám cưới tổ chức rình rang, khách mời lên đến hàng ngàn ồn ào, náo nhiệt; có những đám tang trống kèn in ỏi thâu đêm, suốt sáng, tại quan ở nhà cả tuần lễ, khi động quan, di quan, thân nhân rải giấy vàng mã bay trắng phố, trắng đường; xe tang đi qua nơi nào thì y như rằng giấy vàng mã đầy đường. Nghĩ mà thương công nhân vệ sinh còng lưng quét, lượm, hốt, dọn hàng giờ, hàng ngày! Mỗi lần đi trên đường, khi thấy xe đưa tang đi qua, tôi cảm thấy quá ái ngại khi nghĩ đến nỗi vất vả, cực nhọc của công nhân vệ sinh! Thiết nghĩ, người chết không bao giờ muốn làm phiền người sống. Chỉ có người đang sống cần biết mình sẽ làm như thế nào để không phải vướng bận cho người đã chết!

           Những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước phải được tuyên truyền sâu rộng và có biện pháp vận động, cách làm cụ thể ở từng khu dân cư, từng hộ dân, nêu cao vai trò làm chủ, ý thức tự giác của nhân dân trong xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn về nếp sống văn minh, văn hóa. Các ngành chức năng về văn hóa - xã hội in ấn tài liệu tuyên truyền nhỏ, gọn, đầy đủ ý tứ về thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa; xây dựng và hướng dẫn những nghi thức phù hợp trong việc cưới, việc tang, lễ hội phổ biến rộng rãi đến từng khu dân cư, vận động các hộ gia đình đăng ký thực hiện. Các chi bộ đảng, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội; ban điều hành, quản lý khu dân cư, tổ nhân dân, tổ dân phố chủ động tuyên truyền, vận động từng hộ dân nơi cư trú thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa, thu hút, thuyết phục, lôi cuốn mọi người, mọi lực lượng tham gia, nhất định sẽ tạo ra dư luận xã hội mạnh mẽ phê phán những việc làm chưa tốt, khuyến khích, động viên, tôn vinh, tuyên dương những cách làm tốt, những gương khu dân cư, hộ gia đình, người tốt việc tốt trong thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa!

             Việc thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa nếu được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và càng ngày càng lan tỏa, thực hiện đều khắp trong cộng đồng sẽ hướng xã hội đi vào trật tự, kỷ cương, tiến bộ, văn minh, lấn át những cái xấu, cái ác, cái chưa tốt, hạn chế để đi đến xóa bỏ tệ nạn xã hội, tạo nên đời sống tinh thần tốt đẹp bền vững, tạo sự chuyển biến, đồng thuận từ nhận thức đến hành động, để mỗi một người dân tự giác góp phần xây dựng giá trị đích thực của nếp sống văn minh, đời sống văn hóa trên địa bàn quận Bình Thạnh của chúng ta.

XUÂN TRIỆU

(Ngày 08 tháng 09 năm 2010)

 


Số lượt người xem: 9375    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm