SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
0
3
1
Thủ tục hành chính 10 Tháng Mười Hai 2018 4:40:00 CH

Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

 

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1:.
-Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)
Bước 2:
Trường hợp hồ sơ Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:
 
 trả lời bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức đề nghị khen thưởng nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị xét khen thưởng;
- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp đề nghị.
- Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị thuế có thẩm quyền (đối với tập thể là doanh nghiệp).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định khen thưởng.
- Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 0 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ra văn bản từ chối nêu rõ lý do.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn có liên quan.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, lệ phí:Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Số lượt người xem: 232    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm