SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
6
1
9
Thủ tục hành chính 10 Tháng Mười Hai 2018 4:00:00 CH

Lĩnh vực An toàn lao động

TT
Tên thủ tục hành chính
Thời hạn giải quyết
Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí
Căn cứ pháp lý
Ghi chú
I. Lĩnh vực An toàn lao động
1
Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
14 ngày làm việc
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Không
- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016).
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016).
- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016).
- Về thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc (Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT- BLĐTBXH)


Số lượt người xem: 260    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm