SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
3
8
5
0
Thủ tục hành chính 16 Tháng Mười Một 2019 7:04:01 SA
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND QUẬN, HUYỆN  (22/04/2019)
Số Ký Hiệu: 281/QĐ-UBND Ngày văn bản ban hành 17/01/2019 Trích yếu: VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND QUẬN, HUYỆN Tệp Đính kèm: 281/QĐ-UBND
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ Lĩnh vực Nội Vụ của UBND cấp Quận, Phường  (25/03/2019)
Số ký hiệu: 6038/QĐ-UBND Ngày văn bản phát hành 28/12/2018 Trích yếu CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ Lĩnh vực Nội Vụ của UBND cấp Quận, Phường Tệp đính kèm: 6038/QĐ-UBND
Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”  (10/12/2018)
Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” a) Trình tự thực hiện: Bước 1: - Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi ...
Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1:. -Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi ...
Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: -Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi ...
Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: -Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyệncó trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ ...
Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: -Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyệncó trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều ...
Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: -Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi ...
Lĩnh vực An toàn lao động  (10/12/2018)
TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú I. Lĩnh vực An toàn lao động 1 Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động 14 ngày làm việc Ủy ...
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện  (10/12/2018)
TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Ghi chú I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm