SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
5
9
2
8
0
8
Xử phạt hành chính 30 Tháng Tư 2017 2:16:53 SA
Qui trình Xử phạt hành chính trên lĩnh vực Kinh tế áp dụng tại UBND quận  (06/12/2010)
NỘI DUNG Qui trình tóm tắt: 10 ngày TT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỜI GIAN 1 Các đơn vị có chức năng - Lập biên bản chuyển UBND Quận – phòng Kinh tế. - Biên bản vi phạm 02 ngày 2 Nhân viên ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm