SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
5
1
8
8
8
Văn hóa - Lao động 17 Tháng Mười Hai 2017 5:20:03 SA
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM TRONG CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG, VIỆC LÀM, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM, BẢO TRỢ XÃ HỘI  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG, VIỆC LÀM, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM, BẢO TRỢ XÃ HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA UBND TP QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND QUẬN - HUYỆN TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG, QUẢNG CÁO VÀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG, QUẢNG CÁO VÀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỐ HỒ CHÍ MINH Căn ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 ...
Quy trình số 20: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BÁN DÂM ĐÃ CHẤP HÀNH XONG QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO CƠ SƠ CHỮA BỆNH.  (24/05/2012)
Quy trình số 20: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BÁN DÂM ĐÃ CHẤP HÀNH XONG QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO CƠ SƠ CHỮA BỆNH. 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Thông báo cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh biết về thời gian đã chấp hành quyết định Trong thời gian 10 (mười) ngày trước khi người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh hết ...
Quy trình số 19: CHUYỂN HỌC VIÊN, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TỪ CÁC TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI VỀ TRUNG TÂM KHÁC THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO NGUYỆN VỌNG CỦA GIA ĐÌNH ...  (24/05/2012)
Quy trình số 19: CHUYỂN HỌC VIÊN, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TỪ CÁC TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI VỀ TRUNG TÂM KHÁC THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO NGUYỆN VỌNG CỦA GIA ĐÌNH HOẶC CHUYỂN VỀ HỌC NGHỀ TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI PHƯỚC BÌNH TRƯỚC KHI VỀ QUẢN LÝ TẠI NƠI CƯ TRÚ, TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG. 1. Trình tự thực ...
Quy trình số 18: HỒ SƠ CHUYỂN HỌC VIÊN, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN CÁ BIỆT, THƯỜNG XUYÊN VI PHẠM KỶ LUẬT TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI VỀ QUẢN LÝ TẠI TRUNG TÂM CAI NGHIỆN MA TÚY BỐ LÁ  (24/05/2012)
Quy trình số 18: HỒ SƠ CHUYỂN HỌC VIÊN, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN CÁ BIỆT, THƯỜNG XUYÊN VI PHẠM KỶ LUẬT TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI VỀ QUẢN LÝ TẠI TRUNG TÂM CAI NGHIỆN MA TÚY BỐ LÁ 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội lập hồ sơ, có công văn đề nghị ...
Quy trình số 17: GIẢI QUYẾT MIỄN, GIẢM PHÍ CHO NGƯỜI TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI.  (24/05/2012)
Quy trình số 17: GIẢI QUYẾT MIỄN, GIẢM PHÍ CHO NGƯỜI TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI. 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Gia đình và người nghiện ma túy có đơn đề nghị tự nguyện cai nghiện tập trung miễn, giảm phí tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có xác ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm