SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
5
1
8
5
3
Thủ tục hành chính thành phố công bố 17 Tháng Mười Hai 2017 5:16:47 SA
LĨNH VỰC: CẤP PHÉP XÂY DỰNG  (15/06/2017)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: CẤP PHÉP XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) STT Tên thủ tục hành chính Trang 1 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới: ...
LĨNH VỰC: VĂN HÓA CƠ SỞ  (14/06/2017)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: VĂN HÓA CƠ SỞ (Ban hành kèm theo Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) Stt Tên thủ tục hành chính Trang Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn ...
LĨNH VỰC: AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG  (14/06/2017)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) STT Tên thủ tục hành chính Trang 1. Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an ...
LĨNH VỰC: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH  (14/06/2017)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH (Ban hành kèm theo Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) STT Tên thủ tục hành chính Trang 1. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh. ...
LĨNH VỰC: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ  (14/06/2017)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) STT Tên thủ tục hành chính Trang (file đính kèm) 1 Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch 1 - 10 ...
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  (14/06/2017)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) STT Tên thủ tục hành chính Trang 1 Thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới ...
LĨNH VỰC: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  (14/06/2017)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) STT Tên thủ tục hành chính Trang (file đính kèm) 1 Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn 1-4 ...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: GIÁO DỤC  (04/05/2017)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: GIÁO DỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số 6440/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) STT Tên thủ tục hành chính Trang (file đính kèm) 1 Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học ...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: TÔN GIÁO  (04/05/2017)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: TÔN GIÁO (Ban hành kèm theo Quyết định số 6085/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) STT Tên thủ tục hành chính Trang (đính kèm file) 1 Thủ tục Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ...
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  (25/12/2016)
Văn bản đính kèm: Quyết định 5603/QĐ-UBND

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm