SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
5
9
2
8
7
4
Thủ tục hành chính thành phố công bố 30 Tháng Tư 2017 2:25:30 SA
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (17/11/2016)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm ...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN  (17/11/2016)
STT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định thủ tục hành chính mới 1 Thủ tục Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ. 2 Thủ tục ...
Tổng hợp các quyết định công bố niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính  (21/09/2016)
STT Số, ngày ra Quyết định công bố TTHC Trích yếu Số lĩnh vực/thủ tục Quận Phường 1 Quyết định 1235/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 Công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh 01 lĩnh vực 01 thủ tục 02 lĩnh vực 03 ...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ CÔNG BỐ (Thuộc thẩm quyền của UBND phường, xã, thị trấn)  (21/09/2016)
STT Số hiệu văn bản ngày/tháng/năm ban hành Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định thủ tục hành chính mới I. Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM (Ban hành kèm theo Quyết định số ...
Tổng hợp các quyết định công bố niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính  (21/08/2016)
STT Số hiệu VB Trích yếu Ngày BH Người ký Tải về 1 3993/ QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại TPHCM 08/08/2016 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm