SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
5
1
8
2
3
Tài nguyên môi trường 17 Tháng Mười Hai 2017 5:14:26 SA
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG VÀ THAY THẾ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG VÀ THAY THẾ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN, XÃ - PHƯỜNG - THỊ TRẤN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN NƯỚC  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN, XÃ - PHƯỜNG - THỊ TRẤN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ ...
Qui trình - Thủ tục Cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất liên thông tại UBND Phường (Phường 1,5,7,14,19,28)  (03/12/2010)
NỘI DUNG QUY TRÌNH LIÊN THÔNG VỚI UBND PHƯỜNG Qui trình 60 ngày làm việc (bao gồm 05 ngày luân chuyển cơ quan thuế, 15 ngày niêm yết tại trụ sở UBND phường): Đối với hồ sơ cấp GCN theo Mẫu số 1. TT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỜI GIAN 1 ...
Qui trình - Thủ tục Cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng tại UBND quận  (16/08/2010)
NỘI DUNG Qui trình 45 ngày làm việc (bao gồm 05 ngày luân chuyển cơ quan thuế): Đối với hồ sơ cấp GCN theo Mẫu số 1. TT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỜI GIAN 1 Tổ TN & HT HS - Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật biên nhận hồ sơ vào máy ...
Sơ đồ qui trình cấp đổi giấy chứng nhận  (21/09/2007)
Văn bản đính kèm: ISO-GCN.18.9.doc
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm