SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
4
9
1
6
4
Quản lý đô thị 24 Tháng Năm 2018 7:14:17 SA
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI SỞ XÂY DỰNG, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN, PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ  (18/09/2014)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI SỞ XÂY DỰNG, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN, PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số ...
Qui trình Cấp phép xây dựng liên thông với UBND Phường  (03/12/2010)
QUY TRÌNH CẤP PHÉP : Quy trình cấp phép xây dựng nhà ở liên thông (áp dụng tại các UBND phường): Đối với trường hợp không đủ điều kiện (12 ngày): TT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỜI GIAN 1 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ...
Qui trình Cấp phép Đào đường áp dụng tại UBND quận  (14/07/2010)
NỘI DUNG Qui trình tóm tắt: 05 ngày TT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỜI GIAN 1 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Nhận, kiểm tra hồ sơ khách hàng, nhập máy, in biên nhận cho khách hàng, chuyển hồ sơ cho Bộ phận nghiên cứu, thụ ...
Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành :"Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng"  (14/07/2010)
Văn bản đính kèm: QD04.doc
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm