SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
7
2
7
2
4
Phường - Lĩnh vực khiếu nại tố cáo 19 Tháng Năm 2021 2:13:23 SA
Thủ tục Đăng ký giám hộ cử  (11/04/2018)
Thủ tục Đăng ký giám hộ cử a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký giám hộ cử nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giám hộ hoặc người giám hộ cư trú hoặc qua đường bưu chính, từ thứ hai đến thứ sáu(buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, buổi chiều từ 13g ...
Thủ tục giải quyết tố cáo  (11/04/2018)
Thủ tục giải quyết tố cáo a/ Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn quản lý trực tiếp; người tố cáo tố cáo trực tiếp hoặc gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Thời ...
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu  (11/04/2018)
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu a/ Trình tự thực hiện: - Bước 1: Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại khiếu nại trực tiếp hoặc gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) ...
Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn  (11/04/2018)
Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn a/ Trình tự thực hiện: - Bước 1: Công dân có nhu cầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mang theo các giấy tờ nhân thân và hồ sơ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Thời gian: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm