SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
4
1
7
1
4
Phường - Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội 08 Tháng Năm 2021 5:32:40 SA
Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay).  (12/04/2018)
Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay). a) Trình tự thực hiện (Điều 6, Điều 8 Quyết định 140/2006/QĐ-UBND): - Bước 1: Hộ nghèo nộp đơn vay vốn gửi tổ tự quản giảm nghèo. - Bước 2: Tổ trưởng nhận đơn, đưa ra cuộc họp định kỳ tổ xem xét về cách sản xuất làm ăn; mức vốn; thời gian vay ...
Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay).  (12/04/2018)
Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay). a) Trình tự thực hiện (Điều 6, Điều 8 Quyết định 140/2006/QĐ-UBND): - Bước 1: Hộ nghèo nộp đơn vay vốn gửi tổ tự quản giảm nghèo. - Bước 2: Tổ trưởng nhận đơn, đưa ra cuộc họp định kỳ tổ xem xét về cách sản xuất làm ăn; mức vốn; thời gian ...
Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới 10 triệu đồng/lần vay).  (12/04/2018)
Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới 10 triệu đồng/lần vay). a) Trình tự thực hiện (Điều 6, Điều 8 Quyết định 140/2006/QĐ-UBND): - Bước 1: Hộ nghèo nộp đơn vay vốn gửi tổ tự quản giảm nghèo. - Bước 2: Tổ trưởng nhận đơn, đưa ra cuộc họp định kỳ tổ xem xét về cách sản xuất làm ăn; mức vốn; thời gian ...
Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng.  (12/04/2018)
Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng. a) Trình tự thực hiện (Điều 3 Quyết định 14/2015/QĐ-UBND): - Bước 1: Thân nhân hoặc người giám hộ của đối tượng thuộc diện hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng hoặc đại diện tổ chức, đoàn thể thực hiện mai táng cho đối tượng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng tại: * Ủy ban ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm