SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
4
6
8
4
0
Phường - Lĩnh Vực Dân Tộc 08 Tháng Năm 2021 7:21:48 CH
Thủ tục bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  (16/04/2018)
Thủ tục bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Căn cứ văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận Ấp/Khu phố chủ trì, phối hợp với Chi ủy, Trưởng Ấp/Khu phố, đại diện các đoàn thể và hộ gia đình trong Ấp/Khu phố tổ ...
Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:  (16/04/2018)
Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Căn cứ văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận Ấp/Khu phố chủ trì, phối hợp với Chi ủy, Trưởng Ấp/Khu phố, đại diện các đoàn thể và hộ gia đình trong Ấp/khu phố tổ chức hội nghị liên ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm