SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
7
5
0
2
4
Lĩnh vực Tư pháp 11 Tháng Năm 2021 1:30:54 SA
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP  (15/10/2020)
STT Tên quy trình nội bộ I. Lĩnh vực chứng thực 1 Cấp bản sao từ sổ gốc (Đính kèm) 2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch(Đính kèm) 3 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ ...
Quyết định ban hành quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh  (08/07/2020)
Văn bản đính kèm: 16/2020/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn  (04/04/2020)
Văn bản đính kèm: - Quyết định 1114/QĐ-UBND - Danh mục quy trình nội bộ
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện  (04/04/2020)
Văn bản đính kèm: - Quyết định 1113/QĐ-UBND - Danh mục quy trình nội bộ
Triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 đối với 02 thủ tục ghi chú ly hôn, hủy việc kết hôn và ghi chú kết hôn  (08/01/2020)
Văn bản đính kèm.
Thủ tục Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật  (30/01/2018)
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận quận, huyện, Công an quận, huyện, Ban chỉ huy quân sự quận, huyện lập hồ sơ miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban ...
Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật  (30/01/2018)
Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận quận, huyện, Công an quận, huyện, Ban chỉ huy quân sự quận, huyện lựa chọn, lập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ ...
Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật  (30/01/2018)
Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận quận, huyện, Công an quận, huyện, Ban chỉ huy quân sự quận, huyện lựa chọn, lập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ ...
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải  (30/01/2018)
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên bị thiệt ...
Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực  (30/01/2018)
Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã chứng thực nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện đang lưu trữ hợp đồng, giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm