SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
4
7
3
3
0
Lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội 08 Tháng Năm 2021 8:41:33 CH
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN  (14/10/2020)
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 ) STT Tên quy trình nội bộ I. Lĩnh vực bảo trợ xã hội 1 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực ...
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (08/07/2020)
Văn bản đính kèm: 2450/QĐ-UBND
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN  (14/06/2020)
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 5233 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) STT Tên quy trình nội bộ IV. Lĩnh vực người có công Cấp ...
Quyết định Phê duyệt Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 về thủ tục hành chính đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động  (10/05/2019)
Phê duyệt Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 về thủ tục hành chính đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã; các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên trên địa bàn quận Bình Thạnh
Lĩnh vực An toàn lao động  (10/12/2018)
TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú I. Lĩnh vực An toàn lao động 1 Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động 14 ngày làm việc Ủy ...
THỦ TỤC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN  (10/10/2018)
TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 1 Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 15 ngày làm việc ...
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc  (29/01/2018)
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trường hợp người bị thương nặng vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác ở ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm ...
Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi  (29/01/2018)
Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ quan, tổ chức trong nước nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút ...
Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật  (29/01/2018)
Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân trong nước nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 ...
Thủ tục thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội  (29/01/2018)
Thủ tục thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Khi thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc, Trung tâm công tác xã hội nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm