SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
7
5
4
6
6
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo 11 Tháng Năm 2021 2:38:11 SA
Lĩnh vực Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo  (11/10/2020)
Lĩnh vực Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo Văn bản đính kèm: quytrinh.doc
Quy trình xử lý đơn thư  (01/09/2020)
Văn bản đinh· kèm: QT-01/XLĐ
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH  (24/11/2018)
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền ...
Thủ tục giải quyết tố cáo  (29/01/2018)
Thủ tục giải quyết tố cáo a/ Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện và cán bộ, công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, ...
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai  (29/01/2018)
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai - Trình tự thực hiện: * Bước 1: Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thì người khiếu nại ...
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu  (29/01/2018)
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu a/ Trình tự thực hiện: - Bước 1: Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại khiếu nại trực tiếp hoặc gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho Ban ...
Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn  (29/01/2018)
Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn a/ Trình tự thực hiện: - Bước 1: Công dân có nhu cầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mang theo các giấy tờ nhân thân và hồ sơ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) đến nơi tiếp công dân là Ban Tiếp công dân quận, huyện. Thời gian: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm