SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
3
4
7
1
2
Lĩnh vực Khen thưởng - Tôn giáo - Nội vụ 22 Tháng Ba 2019 3:27:41 CH
Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”  (10/12/2018)
Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” a) Trình tự thực hiện: Bước 1: - Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi ...
Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1:. -Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi ...
Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: -Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi ...
Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: -Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyệncó trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ ...
Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: -Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyệncó trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều ...
Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: -Cơ quan, đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi ...
Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi)  (10/12/2018)
a) Trình tự thực hiện: + Bước 1: Hội chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện ...
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn  (10/12/2018)
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn a) Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người sáng lập chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 ...
Thủ tục thành lập khu phố mới,ấp mới  (10/10/2018)
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chủ trương thành lập khu phố mới, ấp mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới. - Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực ...
Thủ tục phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  (10/10/2018)
a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân phường, xã, thị trấn xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm