SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
5
2
0
4
8
Kinh tế 17 Tháng Mười Hai 2017 5:33:00 SA
Quy trình Thông báo tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh  (08/07/2016)
Văn bản đính kèm: QTTNDKKD.doc
Quy trình Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh  (09/05/2016)
Quy Trình Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Trừ trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh từ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác đã đăng ký hộ kinh doanh) Văn bản đính kèm: QTCDDKKD.doc
QUY TRÌNH CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ  (08/05/2016)
Văn bản đính kèm QTCPKD.doc
Qui trình Cấp phép kinh doanh Thuốc lá  (06/12/2010)
NỘI DUNG Qui trình tóm tắt Cấp mới : 07 ngày ( Kể cả hồ sơ gia hạn, cấp đổi ) TT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỜI GIAN 1 VP UBND Chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả - Nhận hồ sơ khách hàng; - Kiểm tra hồ sơ và nhập máy; - In ...
Qui trình Cấp phép kinh doanh áp dụng tại UBND quận  (19/07/2010)
NỘI DUNG Qui trình tóm tắt : Cấp mới : 7 ngày ( Kể cả hồ sơ có thẩm định địa điểm) TT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỜI GIAN 1 VP. UBND Chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả - Nhận hồ sơ khách hàng; - Kiểm tra hồ sơ và ...
Qui trình Cấp giấy phép Kinh doanh rượu  (19/07/2010)
NỘI DUNG Qui trình tóm tắt Cấp mới : 5 ngày ( Kể cả hồ sơ gia hạn, cấp đổi ) TT TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỜI GIAN 1 VP UBND Chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả - Nhận hồ sơ khách hàng; - Kiểm tra hồ sơ và nhập máy; - In ...
Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh  (14/07/2010)
Văn bản đính kèm: ND43CP.doc
Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hố Chí MInh  (13/01/2009)
Văn bản đính kèm: Le phi DKKD.pdf
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm