SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
2
6
3
4
0
Thủ tục hành chính 06 Tháng Mười Hai 2010 10:40:00 CH

Qui trình hộ tịch kết hợp (Cấp lại bản chính Giấy khai sinh, thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính).

NỘI DUNG:

Quy trình tóm tắt: 07 ngày làm việc

 
TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Nhân viên tiếp nhận
- Tiếp nhận hồ sơ
- Xem xét - Lập biên nhận.
- Thu lệ phí.
- Vào Sổ tiếp nhận và trả hồ sơ.
- Biên nhận hồ sơ.
- Biên lai thu lệ phí.
- Phiếu kiểm soát quá trình
- Sổ tiếp nhận và trả hồ sơ
0,5 ngày
2
Nhân viên Hộ tịch
- Nhập máy: thời gian xử lý, người phụ trách.
 - Lục sổ bộ khai sinh
- Ghi bổ sung vào sổ khai sinh (nếu có yêu cầu);
- Nhập máy, in bản chính Giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính và trình người có thẩm quyền (Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp) xem xét bản chính Giấy khai sinh cấp lại.
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại theo mẫu quy định.
- Sổ khai sinh
- Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.
- Phiếu kiểm soát quá trình.
3 ngày
3
Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp
- Ký tắt vào hồ sơ
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính theo mẫu quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình.
 
4
Nhân viên Hộ tịch
- Chuyển chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận bản chính Giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính theo mẫu quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình.
 
5
Chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận
Kiểm tra, trình lãnh đạo UBND Quận ký bản chính Giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.
- Phiếu kiểm soát quá trình
2 ngày
6
Lãnh đạo UBND Quận
Ký tên vào bản chính Giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính theo mẫu quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình
 
7
Chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận
Chuyển nhân viên hộ tịch bản chính Giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đã được lãnh đạo UBND Quận ký.
- Phiếu kiểm soát quá trình
 
8
Nhân viên Hộ tịch
Chuyển văn thư UBND quận đóng dấu của UBND quận.
- Phiếu kiểm soát quá trình
1 ngày
9
Nhân viên văn thư UBND quận
Lấy số quyết định và đóng dấu của UBND quận vào bản chính giấy khai sinh, quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính theo mẫu quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình
 
10
Nhân viên Hộ tịch
- Nhận hồ sơ từ nhân viên văn thư UBND quận
- Ghi chú vào sổ khai sinh, bản chính Giấy khai sinh.
- Nhập máy: thời gian hoàn thành
- Chuyển nhân viên trả kết quả
- Sổ khai sinh
- Bản chính Giấy khai sinh
 
 
11
Nhân viên trả kết quả
- Vào Sổ tiếp nhận và trả hồ sơ
- Trả bản chính giấy khai sinh cấp lại, Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho người dân trong trường hợp có tên.
- Phiếu kiểm soát quá trình
- Sổ tiếp nhận và trả hồ sơ
 
0,5 ngày

  Ghi chú khác

- Quy trình này chỉ áp dụng trong trường hợp bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính mà sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được.

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên hoặc xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính không phân biệt độ tuổi

- Quy trình này không áp dụng cho các trường hợp phải.

+ Xác minh khi cần thiết.

+ Yêu cầu cung cấp thông tin hộ tịch khi Sổ hộ tịch hiện đang lưu giữ tại UBND phường, nhưng chưa đến thời hạn chuyển lưu về UBND quận.

 Hồ sơ gồm có:

1.      Tờ khai đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh,  đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định).

2.      Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

3.      Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

4.      Giấy ủy quyền (được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật) trong trường hợp người yêu cầu không phải là người có tên trong giấy khai sinh hoặc không phải là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột của người có tên trong giấy khai sinh.

* Xuất trình Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân (bản chính) của người có yêu cầu để xác định thẩm quyền giải quyết.


Số lượt người xem: 1890    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm