SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
2
6
3
1
6
Thủ tục hành chính 06 Tháng Mười Hai 2010 10:30:00 CH

Qui trình Cấp lại bản sao Giấy Khai Sinh.

NỘI DUNG

TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Nhân viên tiếp nhận
- Tiếp nhận hồ sơ
- Xem xét - Lập biên nhận.
- Thu lệ phí.
- Vào Sổ tiếp nhận và trả hồ sơ.
- Biên nhận hồ sơ.
- Biên lai thu lệ phí.
- Phiếu kiểm soát quá trình
- Sổ tiếp nhận và trả hồ sơ.
0,5 ngày
2
Nhân viên Hộ tịch
- Nhập máy: thời gian xử lý, người phụ trách.
 - Lục sổ bộ khai sinh.
- Nhập máy, in bản chính Giấy khai sinh cấp lại và trình người có thẩm quyền (Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp) xem xét bản chính Giấy khai sinh cấp lại.
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại theo mẫu
quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình.
02 ngày
3
Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp
- Ký tắt vào hồ sơ
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại theo mẫu
quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình.
4
Nhân viên Hộ tịch
- Chuyển chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận bản chính Giấy khai sinh cấp lại.
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại theo mẫu
quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình.
5
Chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận
Kiểm tra, trình lãnh đạo UBND Quận ký bản chính Giấy khai sinh cấp lại.
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại theo mẫu
quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình
1,5 ngày
6
Lãnh đạo UBND Quận
Ký tên vào bản chính Giấy khai sinh cấp lại
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại theo mẫu
quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình
7
Chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận
Chuyển nhân viên hộ tịch bản chính Giấy khai sinh cấp lại đã được lãnh đạo UBND Quận ký.
- Phiếu kiểm soát quá trình
8
Nhân viên Hộ tịch
Chuyển văn thư UBND quận đóng dấu của UBND quận.
- Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
9
Nhân viên văn thư UBND quận
Đóng dấu của UBND quận
- Bản chính Giấy khai sinh cấp lại theo mẫu
quy định.
- Phiếu kiểm soát quá trình
10
Nhân viên Hộ tịch
- Nhận hồ sơ từ nhân viên văn thư UBND quận
- Nhập máy: thời gian hoàn thành
- Chuyển nhân viên trả kết quả
- Sổ khai sinh
 
11
Nhân viên trả kết quả
- Vào Sổ tiếp nhận và trả hồ sơ
- Trả bản chính giấy khai sinh cấp lại cho người dân trong trường hợp có tên.
 
- Phiếu kiểm soát quá trình
- Sổ tiếp nhận và trả hồ sơ
 

 

5.2 Ghi chú khác
- Quy trình này chỉ áp dụng trong trường hợp bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được.
- Quy trình này không áp dụng cho các trường hợp phải
+ Xác minh khi cần thiết.
+ Yêu cầu cung cấp thông tin hộ tịch khi Sổ hộ tịch hiện đang lưu giữ tại UBND phường, nhưng chưa đến thời hạn chuyển lưu về UBND quận.
- Trong trường hợp có tên khai sinh trong Sổ Khai sinh, thì Qui trình này có thể thực hiện kết hợp với:
+ Quy trình thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính và cấp bản sao giấy khai sinh Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc;
+ Quy trình thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Thời gian thực hiện 07 ngày làm việc;
+ Quy trình cấp bản sao khai sinh. Thời gian thực hiện 07 ngày làm việc;
 Hồ sơ gồm có:
1.      Tờ khai đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu quy định).
2.      Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có, hoặc bản sao giấy khai sinh).
3.      Giấy ủy quyền (được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật) trong trường hợp người yêu cầu không phải là người có tên trong giấy khai sinh hoặc không phải là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột của người có tên trong giấy khai sinh.
* Xuất trình Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân (bản chính) của người có yêu cầu để xác định thẩm quyền giải quyết

Số lượt người xem: 756    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm