SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
2
8
5
8
Thủ tục hành chính 24 Tháng Năm 2012 8:50:00 SA

Quy trình 13: GIẢI QUYẾT CHO PHÉP CHUYỂN HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TÚY...

 

Quy trình số 13: GIẢI QUYẾT CHO PHÉP CHUYỂN HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN QUẢN LÝ TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ CÁC TRUNG TÂM CỦA CÁC TỈNH THÀNH PHỐ KHÁC TIẾP TỤC CAI NGHIỆN, QUÀN LÝ SAU CAI NGHIỆN THEO QUY ĐỊNH.
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Thân nhân học viên (cùng hộ khẩu thường trú) làm đơn xin cho học viên, người sau cai nghiện (sau đây gọi tắt là học viên) được chuyển Trung tâm có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và văn bản tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nơi học viên cư trú trước đây.
Thành phần, số lượng hồ sơ được quy định tại mục 3 thủ tục này.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trong giờ hành chính). Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ được gửi bằng đường bưu chính thì không lập và giao biên nhận.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ được gửi bằng đường bưu chính thì thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho đơn vị nộp hồ sơ đến nhận lại.
Bước 3: Lấy ý kiến quá trình học tập lao động của học viên tại Trung tâm.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập công văn gửi Trung tâm quản lý học viên đề nghị nhận xét quá trình học tập lao động và nêu ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cho học viên được chuyển Trung tâm.
Sau khi nhận được công văn đề nghị, Trung tâm có văn bản phúc đáp gửi về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Lập thủ tục sau khi có ý kiến của Trung tâm.
Sau khi nhận văn bản Trung tâm, chuyên viên phụ trách phải xử lý như sau:
a. Nếu Trung tâm không đồng ý cho học viên chuyển trường: làm văn bản trả lời cho thân nhân học viên và mời thân nhân học viên đến lập biên bản trả đơn và hồ sơ.
b. Nếu Trung tâm đồng ý : chuyên viên phụ trách lập công văn đề xuất cho học viên được chuyển Trung tâm trình Trưởng phòng xem xét, ký duyệt.
Sau khi Trưởng phòng ký duyệt tờ trình, chuyên viên dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
          Bước 5: Ban hành quyết định.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xem xét, quyết định về cho phép chuyển học viên/người sau cai nghiện về Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội/Trung tâm quản lý sau cai nghiện tỉnh.
Bước 6: Giao nhận kết quả.
Nhận kết quả giải quyếttại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trong giờ hành chính).
Quyết định chuyển Trung tâm cho học viên phải được gửi cho
- Học viên, thân nhân học viên;
- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội đang quản lý và Trung tâm tiếp nhận học viên;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (thông qua Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội).
2. Cách thức thực hiện :
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Bằng đường bưu chính
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Đơn xin chuyển học viên của gia đình có xác nhận của UBND phường xã nơi cư trú.
b) Hộ khẩu thường trú, giấy tờ chứng minh mối quan hệ của người đứng đơn và học viên (bản sao có thị thực).
          c) Quyết định đưa vào CSCB.
          d) Văn bản đồng ý tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi học viên cư trú.
4. Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện quy trình: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện quy trình:
- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã.
7. Kết quả quy trình: Quyết định cho phép chuyển học viên / người sau cai nghiện về Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội/Trung tâm quản lý sau cai nghiện tỉnh.
8. Lệ phí: Không có
Lưu ý: Thân nhân học viên chịu kinh phí chuyển học viên.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin chuyển Trung tâm;
          - Quyết định về cho phép chuyển học viên về Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh; hoặc Quyết định về cho phép chuyển người sau cai nghiện về Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội/ Trung tâm QLSCN tỉnh.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện quy trình:
          Áp dụng cho tất cả học viên, người sau cai nghiện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
11. Căn cứ pháp lý của quy trình:
- Kế hoạch số 5862/KH-UBND ngày 23/11/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thực hiện các thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến học viên và người sau cai nghiện ma túy.
- Tham khảo công văn số 3587/VP-VX ngày 04/12/2003 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Số lượt người xem: 783    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm