SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
4
0
8
4
Thông Báo Thu Hồi Đất 20 Tháng Bảy 2016 10:20:00 SA

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 2 ( sông Sài Gòn, khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine) tại Phường 27 và Phường 28, quận Bình Thạnh.

Căn cứ điểm b Khoản 3 điều 62 Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ quyết định số 5511/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Bình Thạnh;

Căn cứ công văn số 624/UBND-ĐTMT ngày 04/2/2015 của UBNDTP về danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện (không có sử dụng đất trồng lúa);

Căn cứ quyết định số 1891/QĐ-SGTVT ngày 03/7/2012 của Sở Giao Thông Vận Tải về việc phê duyệt dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 2 và Đoạn 4 tại Phường 27, 28, quận Bình Thạnh;

Căn cứ công văn số 4637/UBND-ĐTMT ngày 10/8/2015 của UBNDTP về thực hiện dự án chống sạt lở kênh Thanh Đa - Đoạn 2 và Đoạn 4 tại Phường 27, 28, quận Bình Thạnh;

Căn cứ công văn số  11947/VP-ĐTMT ngày 08/12/2015 của VPUBND TP về đính chính ngày lập bản đồ tại Công văn số 4637/UBND-ĐTMT ngày 10/8/2015;

Xét đề nghị của Phòng TNMT tại tờ trình số 166/TTr-TNMT ngày 28/4/2016;

UBND quận Bình Thạnh thông báo thu hồi đất đến các cơ quan đơn vị theo danh sách như sau:

STT

Số Thông Báo

Họ tên

Địa chỉ

File đính kèm

1

923/TB-UBND-TNMT

Nguyễn Hữu Đức

629B XVNT P27 QBT

923/TB-UBND.pdf

2

926/TB-UBND-TNMT

Phan Thanh Tuấn

129/9 Vườn Chuối P4,Q3

926/TB-UBND.pdf

3

927/ TB-UBND-TNMT

Nguyễn Ngọc Gấm

129/19 Bình Quới P27,QBT

927/ TB-UBND.pdf

4

919/ TB-UBND-TNMT

Cty TNHH Đại An – Sài gòn tourist

101Bi2nh Quới P27 QBT

919/ TB-UBND.pdf

5

918/ TB-UBND-TNMT

UBND P27

1 Khu hành chính CX Thanh Đa P27 QBT

918/ TB-UBND.pdf

6

917/ TB-UBND-TNMT

Nguyễn Thị Hoa

137/12 Bình Quới P27 QBT

917/ TB-UBND.pdf

7

916/ TB-UBND-TNMT

Phan Chánh Dưỡng

117/6 Bình Quới P27 QBT

916/ TB-UBND.pdf

8

915/ TB-UBND-TNMT

Nguyễn Kim Pha – Nguyễn Văn Thanh

94 Thanh Đa P27 QBT

915/ TB-UBND.pdf

9

914/ TB-UBND-TNMT

Dương Tiến Dũng

129/2 Bình Quới P27 QBT

914/ TB-UBND.pdf

10

913/ TB-UBND-TNMT

UBND P27

1 Khu hành chính CX Thanh Đa P27 QBT

913/ TB-UBND.pdf

 


Số lượt người xem: 1358    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm