SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
3
9
6
5
Thông Báo Thu Hồi Đất 20 Tháng Bảy 2016 9:10:00 SA

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 2 ( sông Sài Gòn, khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine) tại Phường 27 và Phường 28, quận Bình Thạnh.

 

 

Căn cứ điểm b Khoản 3 điều 62 Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ quyết định số 5511/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Bình Thạnh;

Căn cứ công văn số 624/UBND-ĐTMT ngày 04/2/2015 của UBNDTP về danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện (không có sử dụng đất trồng lúa);

Căn cứ quyết định số 1891/QĐ-SGTVT ngày 03/7/2012 của Sở Giao Thông Vận Tải về việc phê duyệt dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 2 và Đoạn 4 tại Phường 27, 28, quận Bình Thạnh;

Căn cứ công văn số 4637/UBND-ĐTMT ngày 10/8/2015 của UBNDTP về thực hiện dự án chống sạt lở kênh Thanh Đa - Đoạn 2 và Đoạn 4 tại Phường 27, 28, quận Bình Thạnh;

Căn cứ công văn số  11947/VP-ĐTMT ngày 08/12/2015 của VPUBND TP về đính chính ngày lập bản đồ tại Công văn số 4637/UBND-ĐTMT ngày 10/8/2015;

Xét đề nghị của Phòng TNMT tại tờ trình số 166/TTr-TNMT ngày 28/4/2016;

UBND quận Bình Thạnh thông báo thu hồi đất đến các cơ quan đơn vị theo danh sách như sau:

 

STT

Số Thông Báo

Họ tên

Địa chỉ

File đính kèm

1

920/TB-UBND-TNMT

Khách sạn Công Đoàn

Lô 3+5 Cư xá Thanh Đa P27 QBT

920/TB-UBND.pdf

2

921/TB-UBND-TNMT

Nguyễn Đức Tài

90A Thanh Đa P27 QBT

921/TB-UBND.pdf

3

922/ TB-UBND-TNMT

Nguyễn Thị Đây

90 Thanh Đa P27 QBT

922/ TB-UBND.pdf

4

929/ TB-UBND-TNMT

Nguyễn Quang Khải

133/10 Bình Quới P27 QBT

929/ TB-UBND.pdf

5

924/ TB-UBND-TNMT

Lê Thị Thông

137/9 Bình Quới P27 QBT

924/ TB-UBND.pdf

6

925/ TB-UBND-TNMT

Huỳnh Ngọc Vân

86 Thanh Đa P27 QBT

925/ TB-UBND.pdf

7

928/ TB-UBND-TNMT

Nguyễn Quang Khải

133/9 Bình Quới P27 QBT

928/ TB-UBND.pdf

 

 


Số lượt người xem: 1064    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm