SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
1
4
9
0
3
Thông Báo Thu Hồi Đất 19 Tháng Mười 2017 9:52:14 CH
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 2 ( sông Sài Gòn, khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine) tại Phường 27 và Phường 28, quận Bình Thạnh.  (20/07/2016)
Căn cứ điểm b Khoản 3 điều 62 Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ quyết định số 5511/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Bình Thạnh; Căn cứ công văn số 624/UBND-ĐTMT ngày 04/2/2015 của UBNDTP về danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện (không có sử ...
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 2 ( sông Sài Gòn, khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine) tại Phường 27 và Phường 28, quận Bình Thạnh.  (20/07/2016)
Căn cứ điểm b Khoản 3 điều 62 Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ quyết định số 5511/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Bình Thạnh; Căn cứ công văn số 624/UBND-ĐTMT ngày 04/2/2015 của UBNDTP về danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện (không có ...
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – Đoạn 2 tại Phường 27 và Phường 28, quận Bình Thạnh  (14/07/2016)
Căn cứ điểm b Khoản 3 điều 62 Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ quyết định số 5511/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Bình Thạnh; Căn cứ công văn số 624/UBND-ĐTMT ngày 04/2/2015 của UBNDTP về danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện (không có ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm