SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
4
6
8
1
3
Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 08 Tháng Năm 2021 7:17:48 CH
Thông báo về việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất của Hộ gia đình, cá nhân đã ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 03/01/2016  (19/02/2021)
Thông báo về việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất của Hộ gia đình, cá nhân đã ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 03/01/2016 Văn bản đính kèm: 3868/CCTBTH-TBTK
Kế hoạch Triển khai công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu  (17/07/2017)
  
Kế hoạch Triển khai công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu  (17/07/2017)
  
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Thạnh  (21/07/2016)
  
Xem chi tiết bản đồ quy hoạch
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Thạnh  (19/07/2016)
UBND TP ban hành quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Thạnh Văn bản đính kèm: QĐKHSDĐat.pdf
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm