SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
0
2
0
8
9
Quy hoạch Xây dựng và Đô thị 18 Tháng Mười 2017 11:46:21 CH
Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Trường Cán bộ Thành phố và khu công viên cây xanh thể dục thể thao, khu tái định cư phường 12, quận Bình thạnh  (06/09/2017)
Văn bản đính kèm: 1557/QĐ-UBND
Quyết định về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 19 - 21, quận Bình Thạnh (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông)  (06/09/2017)
Văn bản đính kèm: 5386/QĐ-UBND
Quyết định về phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1,2,3 và 14, quận Bình Thạnh (Phần Quy hoạch - Kiến trúc và Giao thông)  (06/09/2017)
Văn bản đính kèm: 2616/QĐ-UBND-QLĐT
Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Trường Cán bộ Thành phố và khu công viên cây xanh TDTT, khu tái định cư phường 12, Quận Bình Thạnh (tỉ lệ 1/2000)  (06/09/2017)
Văn án đính kém: 4500/2007/QĐ-UBND-QLĐT
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  (24/07/2017)
  
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  (24/07/2017)
  
Kế hoạch triển khai công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.  (07/07/2017)
  
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố  (07/07/2017)
  
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 trường Cán bộ Thành phố và khu công viên cây xanh thể dục thể thao, khu tài định cư Phường 12, quận Bình Thạnh
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm