SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
4
8
9
6
4
Thông tin Báo cáo thống kê 10 Tháng Ba 2017 2:10:00 CH

Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

1. Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

2. Chỉ thị, Kế hoạch về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của UBND thành phố Hồ Chí Minh

3. Kế hoạch Điều tra doanh nghiệp năm 2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

4. Kế hoạch về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của UBND quận Bình Thạnh

5. Thông báo thực hiện về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của UBND quận Bình Thạnh

 

PHIỂU TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 (KHỐI DOANH NGHIỆP)

1. Phiếu 1A/TĐTKT-DN: và các phiếu chuyên ngành từ Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX đến Phiếu số 1A.10/TĐTKT-RT; Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT; Phiếu 1D/TĐTKT-CS; Phiếu 01-TMDT; Phiếu 1E-TDCN (File .EXCL)

2. Phiếu 1A/TĐTKT-DN: và các phiếu chuyên ngành từ Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX đến Phiếu số 1A.10/TĐTKT-RT; Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT; Phiếu 1D/TĐTKT-CS; Phiếu 01-TMDT; Phiếu 1E-TDCN ; Phiếu 1Am-TĐTKT (File .PDF)

3. Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được chọn mẫu điều tra

4. Phiếu công nghệ cao: Phiếu 01/ĐTDN-CNC; Phiếu 02/DNNN-CNC; Phiếu 03/HONN-CNC; giải thích & danh mục sản phẩm

5. Phiếu 01-TMĐT: về giao dịch thương mại điện tử ; Phiếu 1E-TĐCN: về trình độ công nghệ & chuyển giao công nghệ; Giải thích Phiếu 1E-TĐCN; Phiếu 1F-TTCN: về thị trường công nghệ.


Số lượt người xem: 2557    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm