SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
9
1
7
6
7
5
Phường 7 08 Tháng Tư 2019 12:35:00 CH

TỔNG KẾT PHONG TRÀO TDBVANTQ NĂM 2018

         Ngày 21/3/2019, ban chỉ đạo 138 phường tổ chức tổng kết phong trào TDBVANTQ năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019. Năm 2018, công tác tuyên truyền Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới từng bước đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy được phong trào và thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện. Do vậy, công tác PCTP, PCMT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường đã đạt được kết quả cao, phạm pháp hình sự giảm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông được kiềm chế, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, Ban chỉ đạo phong trào phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã triển khai các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp thực hiện cho năm 2019. Trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, phòng chống ma túy. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đoàn thể, khu phố trên địa bàn phường.

 


Số lượt người xem: 77    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm